Många men billiga fångar

Ryssland har den största fängelsepopulationen i förhållande till folkmängd i Europa – och de är också mycket billiga per fånge, konstaterar en expertgrupp.

Med drygt fyrahundrafyrtiotusen intagna i landets fängelser – och ytterligare hundratusen personer som sitter häktade eller avtjänar administrativa arreststraff – har Ryssland det största antalet fångar i förhållande till befolkingsmängd i Europa. Landet har också den största budgetposten för sin kriminalvård, men samtidigt mycket billiga fångar. I snitt kostar de två och en halv euro om dagen medan motsvarande belopp för hela Europa är 128 euro.

Det konstaterar en expertgrupp inom Allryska civila forumet, grundat av bland annat den bortgångna människorättsförsvararen Ljudmila Aleksejeva och förre ministern Aleksej Kudrin för sex år sedan. Forumet har som uttalat mål att modernisera Ryssland på humanismens och de mänskliga rättigheternas grund.

Den stora fängelsepopulationen förklaras inte bara av att många döms till fängelse, utan även av att straffen är längre än i andra europiska länder. Drygt hälften av de intagna är dömda till straff längre än fem år. Experterna menar att de långa straffen dels försvårar de intagnas återanpassning och dels minskar utbudet av arbetskraft, till nackdel för den ryska ekonomin.

Till bilden hör även att den som ställs inför rysk domstol har mycket liten chans att gå fri, omkring 0,4 procent enligt en tidigare sammanställning av journalisten Aleksandr Sokolov. Siffran var dock ännu lägre under Jeltsins presidenttid på 1990-talet och, något överraskande, betydligt högre på sovjettiden. Enligt den ryska fängelsemyndigheten har anstaltspopulationen under det nya Rysslands historia heller aldrig varit lägre än nu.

Källa: Interfax