Sachnin återvände till Moskva

Den vänsterpolitiske flyktingen Aleksej Sachnin har kallats hem från Sverige av sin organisation, oppositionella Vänsterfronten. Den menar att han inte längre riskerar att fängslas.

Aleksej Sachnin kom till Sverige i spåren av demonstrationen på Bolotnajatorget i Moskva 6 maj 2012, i dag jämnt sju år sedan. Demonstrationen var riktad mot Vladimir Putins återinträde som president. Den blev kulmen på en demonstrationsvåg som börjat ett halvår tidigare under dumavalen. Polisen slog till mot de protesterande och ett trettiotal av dem blev föremål för brottsutredningar om påstått våldsamt upplopp, anklagelser som av omvärlden betraktats som grundlösa.

Fallet växte gradvis och Sachnin lämnade Ryssland 2013 för att inte riskera att bli en av de drabbade. Totalt dömdes 13 personer och fick avtjäna mer eller mindre kännbara fängelsestraff. Den siste släpptes ut i början av 2018.

Fyra av de dömda kom från Vänsterfronten. Vladimir Akimenkov och Dmitrij Rukovisjnikov avtjänade 1,5 år respektive 8,5 månader innan de släpptes genom en amnesti. Leonid Razvozzjajev och Sergej Udaltsov avtjänade vardera 4,5 år.

Inför årsdagen av händelsen gjorde Vänsterfrontens verkställande kommitté nu i helgen ett officiellt uttalande – rubricerat ”Tiden för reträtt och emigration är över!” – där den ”föreslog” Sachnin och andra Bolotnajaflyktingar att återvända hem.

Även om repressionen och polisvåldet i Ryssland fortsätter att växa så finns sannolikt ingen risk för nya anklagelser kopplade till fallet, skrev organisationen. Samtidigt sade den sig behöva sina aktivister på hemmaplan: stödet för Putinregimen minskar, sociala protester ökar och potentialen för vänsteropposition är stor.

Uttalandet gäller flera landsflyktiga aktivister men Sachnin är den ende som nämns vid namn. Så här står det om honom:

”En av dessa Vänsterfrontsaktivister var och förblir Aleksej Sachnin, som inför hotet om arrestering i Bolotnajafallet nödgades resa iväg till Sverige, där han efter ett beslut i Verkställande kommittén tog ledningen för Vänsterfrontens utlandsbyrå. Under loppet av sex år har han utomlands ufört en rad tilldelade uppgifter. Bland annat ledde han en aktiv kampanj för att försvara fångarna från Bolotnajatorget (‘6 maj-fallet’) och etablerade och breddade våra kontakter med den internationella vänsterrörelsen.”

Samt:

”Det här beslutet gäller bland andra även Aleksej Sachnin, som Verkställande kommittén föreslår att återvända till Moskva och åta sig fullföljandet av nya förpliktelser inom ramen för Vänsterfrontens politiska linje.”

I uttalandet framgick inte huruvida organisationen hade rådgjort med Sachnin inför hemkallandet. Men han länkade till det på sin Facebook-sida utan att kommentera innehållet. Och i dag på eftermiddagen delade den förre politiske fången Sergej Udaltsov på Facebook ett foto, där han och andra ur Vänsterfronten ses möta Sachnin efter dennes landning på Moskvas flygplats Domodedovo.

Där står också att Sachnin uppmanar andra politiska flyktingar att, om de har möjlighet, återvända hem för att förstärka oppositionsrörelsen.

I Sverige har Aleksej Sachnin försörjt sig genom att städa Gotlandsfärjorna men också medverkat på Aftonbladets kultursidor och nätverkat med Vänsterpartiet. Hans avvikande syn på Ukrainakonflikten, en enligt honom själv oavsiktlig medverkan i tv-kanalen RT, samt skvaller från den mystiske Jegor Putilov har väckt misstankar om att han i själva verket är regimstyrd provokatör. Misstankar som dock måste betraktas som obekräftade.

Källa: Vänsterfronten, Sergej Udaltsovs FB-sida