Kulturföreningen bakom Tysk-ryska huset bötfälld

Viktor Gofman.

Föreningen ”Eintracht” i Kaliningrad dömdes i dag att betala trehundratusen rubel (drygt femtiotusen kronor) i böter för att ha verkat som ”utländsk agent” utan att vara registrerad som sådan. I går dömdes även ordföranden att personligen böta hundratusen rubel.

Eintracht, som betyder endräkt på svenska, var ägare till Tysk-ryska huset som för en månad sedan rapporterades ha stängts på egen begäran. Föreningen drivs av rysslandstyskar i kulturella syften. Sedan 31 januari står Eintracht upptaget i justitieministeriets register över ”utländska agenter”. Dagens dom föll i Leningradräjongens domstol i centrala Kaliningrad. Eintrachts ordförande Viktor Gofman har nu två månader på sig att betala böterna, annars hotas han av administrativ arrest.

Det var efter en inspektion av justitieministeriets regionala avdelning i Kaliningrad som Eintracht befanns uppfylla kriterierna för att stämplas som ”utländsk agent”, alltså att bedriva politisk verksamhet och ta emot stöd från utlandet.

Som Fokus Ryssland tidigare rapporterat tycks problemen ha börjat efter att en tysk diplomat vid en tillställning i Tysk-ryska huset hållit ett Rysslandskritiskt anförande. Enligt justitieministeriets agentregister har Eintracht också mottagit finansiering från Tyskland och Lettland.

Källa: newkaliningrad.ru