Förhalad utredning mot journalist

Utredningen mot journalisten Svetlana Prokopjeva, som anklagas för att ha rättfärdigat terrorism, drar ut på tiden. Hon tror att myndigheterna avsiktligt förhalar fallet för att det ska glömmas bort.

I oktober kommenterade Prokopjeva i en radiokrönika bombdådet i Archangelsk, där en sjuttonårig pojke hade sprängt sig själv till döds intill säkerhetstjänsten FSB:s kontor och samtidigt skadat tre FSB-medarbetare. Prokopjeva såg en förklaring till händelsen i den ryska statens auktoritarism och sa i sin krönika: ”En ung medborgare, som från myndigheterna bara såg förbud och straff, kunde inte heller tänka ut något annat sätt att kommunicera. Grymhet föder grymhet. Den obarmhärtiga staten har till världen satt en medborgare som gjorde döden till sitt argument.”

Radiokrönikan sändes av Moskvaekots redaktion i Pskov, där Prokopjeva är baserad. Texten publicerades också i nättidningen Pskovs nyhetsflöde.

Prokopjevas förstående inställning gjorde att krönikan anmäldes till domstol av den ryska kommunikationsinspektionen, Roskomnadzor. Myndigheten beställde ett expertutlåtande från ett institut i Moskva som där menade att ovan nämnda passage gav stöd åt terrorism.

I februari bötfälldes både radiostationen och nättidningen till 150000 respektive 200000 rubel (cirka 22000 och 29000 kronor) för att ha publicerat krönikan, något de sedan överklagat. Samtidigt ägde en husrannsakan överraskande nog rum hos Prokopjeva och hon fördes till förhör av en polisiär insatsstyrka. Hon är sedan dess formellt misstänkt för brott mot andra delen av strafflagens paragraf 205, som handlar om att via massmedier uppmana till eller rättfärdiga terrorism.

Fallet väckte bred uppmärksamhet. Organisationen Reportrar utan gränser uppmanade Ryssland att avstå från vidare påtryckningar mot Prokopjeva och påminde om att landet redan intar en föga hedrande 148:e plats i dess pressfrihetsindex.

Nu meddelar Svetlana Prokopjeva att utredningstiden har förlängts till 5 september. Hon uppger att fallet har bollats vidare från person till person, och att det nu är inne på sin femte utredare. En nya expertutredning ska också ha gjorts vars resultat hon ännu inte fått veta något om.

– Jag kan anta att de vill dra ut så mycket som möjligt på tiden mellan det ståhej som var och det resultat de vill ha, säger hon till Radio Svoboda där hon också arbetar. Allt glöms bort, nu är det sommar, och till hösten kanske det blir bekvämare för dem att i tystnad föra fallet till något slags logiskt avslut. De vill att alla glömmer det här och låter det vara.

Källa: Radio Svoboda