Forskare kräver minnestavla tillbaka

Nedmonteringen av en minnestavla för Stalinoffer i staden Tver nyligen har väckt bred kritik. Nu kräver ett sjuttiotal medlemmar i den ryska Vetenskapsakademin att tavlan sätts upp igen.

Tavlan, eller rättare sagt de två tavlorna – som var monterade bredvid varandra på den lokala medicinhögskolans byggnad – var tillägnade de som dödades under Stalin, dels under hans massavrättningar i slutet av 1930-talet och dels krigsfångar från det ockuperade Polen som hölls i ett läger i närheten.

Tavlorna hade satts upp i början av 90-talet, vad det verkar i samverkan mellan organisationen Memorial och stadsfullmäktige. Den medicinska högskolan hade under Stalintiden hyst NKVD – som säkerhetstjänsten KGB då hette – och avrättningarna hade genomförts i deras källare.

Nedmonteringen av tavlorna beslutades av en lokal åklagare, som i en utredning kommit fram till att de saknade juridiskt berättigande. Bland annat skulle de enligt ett gammalt protokoll ha placerats på byggnaden intill. Åklagaren uppgav också att säkerhetstjänstens arkiv inte säger något om var de dödade polackerna avrättades. Att det skedde i NKVD-källaren vittnade dock en tidigare NKVD-medarbetare om för trettio år sedan.

Vid nedmonteringen omhändertogs tavlorna av en lokal företrädare för Nationella befrielserörelsen, NOD, som företräder en mer patriotisk historiesyn.

I sitt upprop skriver vetenskapsmännen att nedmonteringen är ”ett uppenbart försök att rättfärdiga stalinregimens brott och förpassa dem till glömskan, att skapa en ny version av vår historia där de inte får plats”.

– Uppkomsten av de här tavlorna i Tver kännetecknade en gång att staten och samhället erkände regimens brottslighet och mordet på oskyldiga människor, säger lingvisten och skandinavisten Fjodor Uspenskij som är en av undertecknarna. Man trodde att man kunde känna sig trygg i detta.

På senare år har minnet av Stora fosterländska kriget – som andra världskriget kallas i Ryssland – tillmätts allt större betydelse, på bekostnad av den repression som ägde rum under Stalintiden. I Karelen har den historiska dragkampen övergått i vad som uppfattas som fabricerade pedofilianklagelser mot Jurij Dmitrijev, en ledande utforskare av Stalins massgravar.

Källa: Moskvaekot, tvernews.ru