Forskningscenter utpekat som utländsk agent

russia_ngo_law_graphic_soviet_0
Foto: Frontline Defenders

För första gången sedan agentlagen instiftades i Ryssland har ett forskningscenter ålagts att registrera sig som utländsk agent. Det är forskningscentret ”Centrum för socialpolitik och genusvetenskap” i Saratov som nu alltså tvingas ansöka om att få registrera sig som utländsk agent. Rätten fann bevis på att forskningscentret bedrivit politisk verksamhet då de bland annat publicerat skriften ”En kritisk analys av socialpolitiken i de forna Sovjetländerna”. Domen är den första i sitt slag, och många oroar sig nu för vad detta ska innebära för den oberoende forskningen i Ryssland.

– Att bevisen som presenterats i rätten räcker till fällande dom visar att våra farhågor stämmer om hur brett begreppet ”politisk verksamhet” tolkas och att det kan inkludera i princip vad som helst, säger Tanja Loksjina, programansvarig på Human Rights Watch och fortsätter: Domslutet sätter ett farligt prejudikat. Att ålägga ett forskningscenter att registrera sig som en utländsk agent kastar en olycksbådande skugga över varje oberoende röst i Ryssland.

Agentlagen antogs i juli 2012 och tvingar ryska organisationer som ägnar sig åt politisk verksamhet och samtidigt tar emot utländsk finansiering att registrera sig som utländska agenter.

Källa: Human Rights Watch