Fortsatt hemligt kring Wallenberg

Moskvas stadsdomstol stödde i veckan säkerhetstjänsten FSB:s beslut att inte lämna ut dokument rörande den svenske fången Raul Wallenbergs öde på 1940-talet.

Det var Wallenbergs brorsdotter Marie Dupuy som tillsammans med den ryska människorättsgruppen Team 29 hade begärt att få ut en dåtida förhörsbok, som eventuellt kunde ha kastat ljus över Wallenbergs påstådda död 1947. I boken finns uppgifter om placeringar av fångar i olika celler och om när de har tagits till förhör.

FSB hade nekat att lämna ut boken. Inför rätten argumenterade man att denna innehåller uppgifter om andra personers privatliv och därför även fortsatt måste vara sekretessbelagd. Man menade också att FSB inte hade med Wallenbergs fängslande att göra utan att organisationen bara förvarar arkiven från den tidens militära kontraspionageorganisation Smersj.

Smersj står för ”smert sjpionam”, ”död åt spioner”, och existerade under och strax efter andra världskriget.

Säkerhetshistorikern Nikita Petrov konstaterar i en intervju med Ryska BBC att även om det var Smersj som grep Wallenberg så upplöstes organisationen året före dennes påstådda död och verksamheten kom att ingå i det dåvarande MGB, senare KGB, som i dag har sin huvudsakliga efterträdare i just FSB. Han konstaterar också att FSB godtyckligt väljer att ibland framställa sig som de sovjetiska säkerhetsorganens arvtagare och ibland inte.

Argumentet om känsliga personuppgifter avfärdas av Petrov. Vem som arbetade för statliga organisationer och vem som satt fängslad omfattas normalt inte av sådan sekretess, menar han. Petrov tror att det verkliga skälet till att inte lämna ut uppgifter om Wallenberg är att denne giftmördades i fängelset.

Den normala sekretesstiden för säkerhetetsorganens handlingar är i Ryssland 75 år, vilket betyder att relevanta dokument ändå kan komma att bli tillgängliga om några få år.

En opinionsundersökning från det oberoende och ansedda Levadainstitutet visade nyligen att allmänhetens syn på de sovjetiska säkerhetstjänsterna blivit betydligt mer positiv jämfört med för några årtionden sedan, såtillvida att färre associerar dem med politisk repression och fler med legitimt försvarande av landets intressen.

Källor: Ryska BBC 1, 2; RBK