Fult språk förbjuds i rysk konst

Vladimir Putin har undertecknat en lag som förbjuder fult språk i rysk film, litteratur, teater och inspelad musik. Foto: Den ryske presidentens press- och informationsavdelning
Vladimir Putin har undertecknat en lag som förbjuder fult språk i rysk film, litteratur, teater och inspelad musik.
Foto: Den ryske presidentens press- och informationsavdelning

Den 1 juli börjar en ny lag gälla som gör det förbjudet att använda fult språk i konsten. Den konstnär som bryter mot lagen riskerar böter.

Den 5 maj undertecknade Rysslands president Vladimir Putin en ny lag som förbjuder användandet av ”fult språk” i litteratur, teater, film och inspelad musik. Lagen är den senaste i en rad av nya regler som begränsar yttrandefriheten i Ryssland.

Böcker och musik som innehåller fult språk måste från och med halvårsskiftet specialförpackas och förses med en varningstext. Visning av filmer där skådespelarna använder sig av svordomar kommer också att begränsas till följd av lagen.Det är oklart vad som räknas som fult språk, men den konstnär som använder sig av detta riskerar böter från motsvarande 385 kronor. En juridisk person kan dömas att betala upp till motsvarande 9 630 kronor.

Vid tvister kan en expertkommitté sammankallas för att avgöra om ett ord är att betrakta som en svordom.

 

Källa: Radio Liberty, pravo.gov.ru