Galjamina fick villkorligt fängelse

Jablokopolitikern Julija Galjamina dömdes i dag till två års villkorligt fängelse för upprepade förseelser mot demonstrationslagen. Åklagaren hade som iöst.nu rapporterat begärt hela tre års verkligt frihetsberövande.

Galjamina riskerade därmed att bli den tredje oppositionelle som fängslades för brott mot paragraf 212.1, en kontroversiell lagstiftning som infördes för några år sedan.

Den skandalartade domen mot Ildar Dadin – i kombination med den fängelsetortyr han slog larm om – fick Konstitutionsdomstolen att se över paragrafen och fastslå en mildare tolkning. För att dömas enligt pargrafpunkten räcker det nu inte med att demonstrationerna varit otillåtna eller brutit mot reglerna. De måste också ha utgjort ett hot mot exempelvis allmän ordning eller människors hälsa.

Ändå dömdes aktivisten Konstantin Kotov, till mångas förvåning, förrförra hösten till fängelse, och släpptes nyligen fri efter att ha avtjänat sitt straff. Bakgrunden då var protesterna mot det riggade valet till Moskvas stadsfullmäktige sommaren 2019 och andra protestaktioner där Kotov deltagit.

Även Galjamina har tidigare dömts i administrativ ordning för protester under sommaren 2019, till böter på 70000 rubel (åttatusen kronor) och en månads arrest. När hon så 15 juli i år ordnade ett protestmöte mot ändringarna av Rysslands konstitution öppnades möjligheten att döma henne för brott mot paragraf 212.1.

Mötet hade nekats tillstånd med hänvisning till pandemin. Detta är också vad åklagaren hänvisade till i åtalet mot Galjamina, för att visa att det utgjorde en fara för de närvarandes egen hälsa. Man hänvisar också till att de församlade gav sig ut på vägbanan och därmed utgjorde en trafikfara. (Hundratrettio av dem greps när detta hände.)

Julija Galjamina och hennes advokater invänder att inte en enda demonstrant smittades med coronaviruset, och menar att någon verklig fara för trafiken aldrig förelåg.

Utanför domstolen hade en folksamling och ett pressuppbåd samlats. Ett enormt antal underskrifter, 150 tusen, ska också ha samlats in för ett upprop om att Galjamina skulle frias från anklagelserna. Så blev det inte men domen blev ändå mildare än väntat.