Gripna i Sankt Petersburg på Första maj

Sextiofem personer greps i Sankt Petersburg på Första maj. Polisens tillslag riktades mot den liberala oppositionella delen av demonstrationståget.

En mängd olika partier och rörelser deltog i Förstamajtåget i Sankt Petersburg i förrgår. Den del av demonstrationen som ordnades av oppositionsledaren Aleksej Navalnyjs och rörelsen Öppna Rysslands lokala ombud utsattes dock för uppenbar särbehandling.

Redan innan start beslagtog polisen vissa plakat, bland annat en stor banderoll som var riktad mot den tillförordnade guvernören Aleksandr Beglov. Sedan fick man vänta till fyrtio minuter efter utsatt tid på att släppas iväg av polisen, detta långt efter att det övriga demonstrationståget hade försvunnit ur sikte. I stället gick rader av kravallpoliser före den liberala demonstrationen. Demonstranterna hade banderoller för fria val och mot maktpartiet Enade Ryssland.

Efter en stund vände sig poliserna om och började gripa deltagare, framförallt trumslagare och de som ledde skanderandet av slagord. En av de gripna bar ett plakat som talade om en ”sagolik president”, en uppenbar hänvisning till den förtalsdom som nyligen föll i Novgorod, där en person hade använt ett könsord mot Vladimir Putin.

I protest mot gripandena gjorde demonstranterna halt. Polisen meddelade i megafoner att demonstranterna bara hade tillstånd att marschera, inte att stå stilla. Efter en timmes stillastående bröts demonstrationen upp av polisen och nationalgardet. Sextiofem personer greps, i flera fall med oprovocerat övervåld. Organisatörerna, Andrej Pivovarov och Aleksandr Sjursjev, dömdes till tio dagars arrest för att ha organiserat ett icke-tillståndsgivet (stillastående) massmöte. Av de övriga tycks merparten ha släppts men kommer att dömas till böter eller arreststraff vid ett senare tillfälle.

Arrangörerna konstaterar att man redan i sin beviljade demonstrationsansökan hade angett att man tänkte framföra politiska budskap relaterade till höstens fullmäktige- och guvernörsval. Någon laglig grund för att börja gripa demonstranter fanns inte, menar de. Stadsförvaltningen talar å sin sida i ett pressmeddelande om ”provokatörer” som försökt förstöra Första maj-firandet.

Stadens officiella ombudsman för mänskliga rättigheter, Aleksandr Sjisjlov, menar att det hårdhänta och rättsvidriga ingripandet mot en tillståndsgiven demonstration inte bådar gott inför lokalvalen i september.

Källa: Radio Svoboda, OVD-Info