Gruvstrejk i Donbass

De Rysslandskontrollerade separatistrepublikerna i östra Ukraina har på senare tid skakats av gruvstrejker. Gruvorten Antracit är nu omringad av beväpnade vägspärrar, mobilnätet har stängts av och ett femtontal personer hålls fångna av ”Statliga säkerhetsministeriet” MGB. Men strejken rapporteras ändå ha varit framgångsrik.

Under de sex år som gått sedan Ukrainas östra del bröts loss och de två separatistrepublikerna kring Donetsk och Luhansk bildades har flertalet av regionens gruvor lagts ned, och fått vattenfyllas då man stängt av pumparna i dem.

Efter att Donetskledaren Aleksandr Zachartjenko dog i ett bombattentat för två år sedan övertogs de kvarvarande gruvorna i regionen av företaget Vnezjtorgservis, ”Utrikeshandelsservice”, vars chefer också tog ledningen i Donetskregeringen. Detta ska ha följts av ekonomiska problem och inställda löneutbetalningar till gruvarbetarna. På en del håll har det gått så långt att gruvorna inte längre kunnat erbjuda sina anställda busstransport till jobbet.

I Luhanskregionen ska problemen ytterligare ha förvärrats efter att man överfört gruvorna till ett statligt bolag, men lämnat löneskulderna kvar i Vnesjtorgservis. Parallellt har coronapandemin slagit ytterligare mot gruvarbetarna och deras familjer. Många i dessa har livnärt sig som torghandlare eller som gästarbetare i Ryssland – vilket blivit omöjligt under pandemin.

Gruvarbetare som velat säga upp sig eller som har stannat hemma från jobbet, för att det kostar pengar att ta sig dit, har fått höra att de i så fall kan glömma den utestående lönen. Deras ohållbara sitution har därefter lett till en serie protester och sittstrejker.

Kring månadsskiftet april-maj tillbringade arbetarna i Zorinsk också sex dagar nere i själva gruvan, och vägrade arbeta, vilket ledde till att makthavarna tvingades backa. Och nu ska samma sak alltså ha skett i Zorinsk. Även i andra städer ska protester har varit på gång men inte gått lika långt, av allt att döma genom att makthavarna även där backat för kraven och lovat utbetalningar.

Pengar till de utestående lönerna verkar dock alltjämt saknas.

Under den senaste strejken i Zorinsk ska också 42 personer ha gripits, varav 15 ännu inte släppts.

Den ukrainska människorättsorganisationen Östra människorättsgruppen säger att protesterna varit spontana, utan tydliga ledare. Officiellt existerande fackföreningar i Donbass är antingen fiktiva eller mer engagerade i diplomatiskt arbete för separatistregeringarna i internationella fackliga sammanhang, än att försvara sina medlemmars intressen.