Guvernörer mer poppis än Putin

I det oberoende Levadacentrets senaste opinionsundersökning får Rysslands guvernörer större stöd än president Putin. Den troliga orsaken är att de fått coronafrågan i sina knän.

59 procent säger sig i stort sett godkänna Putins insatser som president, medan i snitt 61 procent säger detsamma om sina regionala makthavare. De senare är alltså landets guvernörer eller, i de fall deras region har status av republik, presidenter, samt i fallet Moskva även borgmästaren.

Andelen som säger att de inte godkänner makthavarna ger samma bild: 33 procent när det gäller Putin, 27 procent för de regionala makthavarna.

På frågor om pandemins hantering var stödet också något högre för de regionala makthavarna än för Putin och regeringen. De förra har getts en framträdande roll i krishanteringen, medan Putin uppfattas som mer passiv. Ryssarna har haft obligatorisk semester sedan 30 mars och de flesta regioner har infört ytterligare nedstängningsåtgärder.

– Presidenten övertalar folk att sitta hemma, säger centrets direktör Lev Gudkov, han avhändar sig det direkta ansvaret och säger inget substantiellt, utan överlämnar allt åt guvernörerna och deras förvaltningar. Guvernörerna är mer konkreta och ders handlingar syns, vilket befolkningen märker.

Den nationella semesteråtgärden gäller till 11 maj, varefter Ryssland tänker börja släppa på åtgärderna gradvis. Reträtten väntas dock variera regionalt beroende på smittspridning och sjukvårdskapacitet.

Levadacentrets undersökning är gjord i slutet av april och per telefon, eftersom vanliga intervjuer inte är möjliga i den rådande situationen. Den kompletterar Levadacentrets årliga undersökningar som görs i mars genom dörrknackning. Ingen av dörrknackningsundersökningarna de gångna tjugo åren har gett ett så lågt stöd åt Putin som den senaste telefonundersökningen.

Även när frågan ställs öppet, och de svarande ombeds nämna några politiker de ha förtroende för, förekommer Putins namn mer sällan: bara hos 28 procent av de svarande. Siffror från sex olika mättillfällen sedan hösten 2017 visar på en gradvis minskning från 59 procent.

Källor: Levadacentret, Otkrytyje Media, Moscow Times