HD avhändar sig Dmitrijevfall

Rysslands Högsta domstol tänker inte ta upp den trettonåriga fängelsedomen mot Jurij Dmitrijev. Samtidigt pågår sedan i våras ännu en process som kan ge honom ännu fler fängelseår.

Dmitrijev dömdes förra året av stadsdomstolen i Petrozavodsk till först tre och ett halvt år för påstådda sexuella övergrepp mot sin fosterdotter, men efter överklagan till Karelens Högsta domstol höjdes straffet där till 13 år. I februari avslogs en överklagan till den federala kassationsdomstolen i Sankt Petersburg under vilken Karelen sorterar.

I slutet av juni anmälde så Dmitrijev sitt fall till Rysslands Högsta domstol, hans sista chans att blir friad inom det ryska rättssystemet. Två månader senare, på sista dagen av den maximalt två månader långa responstiden, framgick det på domstolens hemsida att den begärt in handlingarna i fallet. I går, ytterligare sex veckor senare, meddelade dock Högsta domstolen att den inte kommer att ta upp fallet till förhandling.

Dmitrijevs överklagan understöddes av ett öppet brev från en mängd forskare, kulturföreträdare och civilsamhällesorganisationer. Han har även tidigare erhållit brett stöd både inom och utom Ryssland.

En ny rättsprocess pågår sedan i våras mot Dmitrijev i Karelen, som kan lägga ytterligare år till hans fängelsestraff.

Dmitrijev har tillbringat huvudelen av de senaste fem åren bakom lås och bom. I ett första skede friades han från anklagelserna om att ha tagit pornografiska bilder på sin fosterdotter, men sedan skärptes anklagelserna till sexuella övergrepp och då fälldes han. Den nya rättsprocessen som inleddes i våras gäller återigen de gamla anklagelserna om barnpornografibrott.

Anklagelserna mot honom uppfattas av många som fabricerade. Turerna i domstolarna ses som en del i kampen om det historiska minnet i Ryssand. Dmitrijev har tidigare lett organisationen Memorials verksamhet i Karelen, och är känd som upptäckare och utforskare av Stalintida massgravar. I stället för stalintidens massavrättningar vill myndigheterna i sin mer patriotiska historieskrivning betona ”Stora fosterländska kriget”, som andra världskriget kallas i Ryssland.

Själva rättegångarna har förts bakom lyckta dörrar vilket innebär att bevisningen mot Jurij Dmitrijev i huvudsak är okänd. Till märkligheterna kring processen hör dock att en museidirektör som arbetat med Dmitrijev också dömdes för sexuella övergrepp. Museidirektören avled senare i cancer i fängelset.