Historikern Dmitrijev friad av domstol

Minneshistorikern och den förre ledaren för Memorial i Karelen, Jurij Dmitrijev, friades i dag av domstolen från anklagelserna om barnpornografi.

Det var i december 2016 som Dmitrijev häktades och anklagades för att ha tagit pornografiska bilder av sin fosterdotter. Inför utredarna ska han redan från början ha förklarat att bilderna togs för att dokumentera flickans hälsoutveckling, för att kunna försäkra socialtjänsten om att hon inte for illa. I en kurs för blivande fosterföräldrar hade han lärt sig att det var bra att göra så.

Vid ett tillfälle hade dagispersonal även anmärkt på förmodade blåmärken hos flickan, vilka i själva verket var trycksvärta som lämnats kvar efter att Dmitrijev hade lagt ett värmande grötomslag invirat i tidningspapper på henne. Den händelsen motiverade också Dmitrijev att fortsätta med fotograferandet.

Totalt hade Dmitrijev hundratals foton i sin dator men bara nio av dem valdes av utredarna ut som ”pornografiska”.

I ett expertutlåtande från Centret för sociokulturell expertis i Moskva fastslogs att bilderna var pornografiska. Centret har dock tidigare levererat tveksamma utlåtanden i politiskt laddade processor mot Pussy Riot och Jehovas vittnen, och misstroddes därför av de som litade på Dmitrijevs oskuld. Hans advokater drev igenom en andra undersökning där det bedömdes att bilderna inte alls var pornografiska.

De tillsynes ogrundade anklagelserna har framstått som just politiskt motiverade.

Som tidigare rapporterats på iöst.nu har Dmitrijev under årtionden egenhändigt sökt reda på och grävt ut massgravar innehållande offer för Stalins repression. Vid den största av gravplatserna, Sandarmoh, har tidigare officiella ceremoner hållits men 2016 upphörde myndigheterna att delta i dessa. Samtidigt lanserades alternativa teorier om att kvarlevorna inte alls tillhörde Stalins offer utan i själva verket var sovjetiska krigsfångar som hade avrättats av Finland. Därefter kom pedofilanklagelserna mot Dmitrijev.

Många har därför redan från början uppfattat dessa som ett cyniskt försök att diskreditera Dmitrijevs arbete, för att kunna försköna bilden av de rättsvårdande myndigheterna och deras historia. Dmitrijevs kollegor har dock hela tiden trott på honom och han har även fått stöd från kulturpersonligheter och oppositionella.

Rättegången mot Dmitrijev har ägt rum bakom lyckta dörrar. Han tillbringade över ett år i häkte men släpptes i slutet av januari. I februari fastslog en psykiatrisk utvärdering att han är mentalt frisk och inte pedofil.

Parallellt har Dmitrijev anklagets för olaga vapeninnehav. Enligt tidigare uppgifter handlar det om en rostig gammal gevärspipa som han hittat och inte om ett fungerande vapen. På den punkten befanns han i dagens domslut skyldig och dömdes till två och ett halvt års ”frihetsbegränsning”.

Detta kan i praktiken innebära kommunarrest eller husarrest samt övervakning. Enligt rysk lag räknas dock eventuell häktningstid av dubbelt mot ett sådant straff. Domen framstår därmed mest som ett sätt för myndigheterna att inte hamna i skuld till Dmitrijev för att man under ett drygt år höll honom inlåst.

Åklagaren i Petrozavodsk, Jelena Askerova, hade yrkat på nio års fängelse.

Källor: Novaja Gazeta, Radio Svoboda 1, 2