Högerdemonstranter greps

Nationalister som i går ville demonstrera på den nationella enhetsdagen nekades tillstånd att göra detta med hänvisning till smittspridningen. I Moskva greps ett sextiotal demonstranter.

Sedan 2005 är 4 november en nationell helgdag, ”Dagen för folklig enighet”. Officiellt firas att Moskva befriades från polska trupper 1612.

Samtidigt som den nya helgdagen infördes så avskaffades dock den gamla helgdagen 7 november. Denna hade tidigare varit tillägnad Oktoberrevolutionen och fortsatte trots flera namnbyten att förbli en tacksam symbol för det halvoppositionella kommunistpartiet. Den nya helgdagen passade dagens maktelit bättre.

Alltsedan 2005 har det Kremltrogna firandet, framförallt av ungdomsorganisationen Nasji, dock överskuggats av nationalistiska grupper – och deras nu traditionella manifestation Ryska marschen. Under paroller som ”Ära åt Ryssland”, ”Ryssar – framåt”, och ”Ryssland åt ryssarna” brukar de demonstrera i Ljublinodistriktet i sydöstra Moskva.

Detta år nekades de dock tillstånd att genomföra två olika manifestationer av stadsmyndigheterna, med hänvisning till den trängda pandemisituationen. Den ena manifestationen skulle som vanligt äga rum i Ljublino, den andra på Blomsterboulevarden. Där skulle man nedlägga blommor vid kriminalvårdsmyndighetens byggnad.

Anledningen är att en framträdande högeraktivist, Maksim Martsinkevitj – mer känd som ”Tesak” – i september dog i ett häkte i Tjeljabinsk.

Trots avslaget försökte nationalisterna genomföra sina manifestationer.

Polisen grep flera av dem så fort de kom ut ur Blomsterboulevardens t-baneuppgång, och andra jagade man rätt på på kringliggande smågator. Även i Ljublino greps åtminstone en mötesarrangörer. Totalt ska minst sextio personer har gripits. Enligt uppgift ska en av demonstranterna också ha slagits blodig av polisen.

I dag rapporteras en av de gripna ha hunnit dömas till 15 dagars arrest.

Även i Nizjnij Novgorod rapporteras en demonstrationsansökan ha avslagits. I Pskov uppgavs polisen ha försökt gripa en potentiell marscharrangör i förebyggande syfte.