Högsta dödstalen hittills

244 döda i covid-19 har rapporterats det senaste dygnet, vilket är den högst siffran hittills i Ryssland. Den kända spridningen fortsätter att öka inte minst i Moskva och är även den rekordstor.

Efter en kraftig nedgång under sommaren har den kända smittspridningen tagit fart under september-oktober och mer än fördubblats.

Antalet nya konstaterade fall det senaste dygnet är 13868. Totalt har sedan pandemins början hundra gånger så många, 1326178 personer, konstaterats smittade av coronaviruset. Totalt har 22966 avlidit.
Den tidigare högsta noteringen av dödsfall gjordes 29 maj med 232 avlidna.

Ryssland anklagades i våras för underrapportering av antalet dödsfall. Man invände dock att man bara följde gängse rutin för registrering av dödsorsak, och att andra sjukdomar än covid-19 oftast betraktas som primära. Om man likt den svenska Folkhälsomyndigheten skulle räkna alla som avlider med covid-19 skulle dödstalen sannolikt bli två och en halv till tre gånger högre.

I våras bemöttes smittspridningen i många ryska regioner med så kallade lock-downs. Men sedan i somras försöker man hålla igång samhället och begränsa spridningen på andra sätt. Frågan är nu om detta är tillräckligt och om sjukvården kommer att mäkta med.

Pandemin har hittills i huvudsak hanterats på just regional nivå. I går inrättade Putin dock – under det nationella Säkerhetsrådets ledning – en kommitté mot ”nya infektioner” där en rad ministerier och myndigheter ska ingå. Ordförande i kommittén blir Säkerhetsrådets viceordförande, den tidigare premiärministern och presidenten Dmitrij Medvedev.

Tidigare har också Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin haft en samordnande roll för regionerna. Och i januari inrättades en operativ stab för pandemin, ledd av en vice premiärminister.