Husrannsakan mot känd människorättsförsvarare

Människorättsförsvararen Zoja Svetova utsattes 28 februari för en tio timmar lång husrannsakan.

Personal från Utredningskommittén och säkerhetstjänsten FSB fick Svetova att öppna dörren till sin lägenhet under förevändning att de skulle delge henne en kallelse till förhör. I stället visade de plötsligt upp en husrannsakan och började gå igenom bostaden. Husrannsakan tog tio timmar att genomföra och Svetovas iPad beslagtogs, liksom hennes makes mobiltelefon. Annan data kopierades.

Utifrån frågor om samtal hon haft drog Svetova även slutsatsen att hennes telefon har avlyssnats.

Den officiella förklaringen till husrannsakan var att man letade efter finansiell dokumentation kopplad till den gamla utredningen mot ex-oligarken Michail Chodorkovskij från 2003. Zoya Svetova har på senare tid samarbetat med Chodorkovskijs stiftelse Öppna Ryssland. Som Fokus Ryssland rapporterat har medarbetare i Chodorkovskijs stiftelse även tidigare utsatts för husrannsakningar och förhör inom ramen för den gamla utredningen.

Svetova, dotter till två kända sovjetiska dissidenter, har tidigare ingått i en allmän övervakningskommission för villkor i häkten. Som journalist skriver hon om mänskliga rättigheter i flera publikationer.

I ett uttalande på sin hemsida hävdar Utredningskommittén att husrannsakan inte har med Svetovas människorättsarbete att göra.

Källa: article20.org