Husrannsakningar i Krasnodar

Tidigt i morse inledde polisen i Krasnodar i södra Ryssland husrannsakningar mot rörelsen Öppna Ryssland och miljöorganisationen Ekovachta.

Ett tiotal av Öppna Rysslands aktivister i Krasnodar har på sistone bötfällts för att ha delat rörelsens inlägg i sociala medier. Bakgrunden är att brittiskbaserade Öppna Ryssland klassats som en ”oönskad” utländsk organisation, enligt den lagstiftning som infördes 2015.

Denna stipulerar att utländska organisationer som utgör ett hot mot Rysslands säkerhet kan förbjudas att verka i landet. I dagsläget står 15 sådana organisationer med på myndigheternas lista över oönskade, även om det i praktiken är färre eftersom flera av organisationerna egentligen hör ihop.

Förutom ett antal amerikanska biståndsorganisationer finns exempelvis miljardären och filantropen George Soros olika Open Society-organisationer med på listan, liksom just exiloligarken och tidigare fången Michail Chodorkovskijs Öppna Ryssland.

I själva Ryssland finns också den oregistrerade rörelsen Öppna Ryssland vars juridiska status varit oklar. Riksåklagarämbetet har uppgett att den inte faller under lagstiftningen, men lokalt har dess företrädare ändå bötfälls för att representera den oönskade utländska organisationen.

Upprepade sådana förseelser kan leda till att en brottsutredning inleds med hot om fängelse i upp till sex år eller böter upp till sjuttiotusen kronor. I januari inleddes den första sådana brottsutredningen mot Anastasija Sjevtjenko i Rostov-vid-Don. Hon är för närvarande belagd med husarrest medan utredningen pågår.

I mars beslöt sig rörelsen Öppna Ryssland, vid en kongress, att lägga ned sig själv för att skydda sina aktivister mot vidare förföljelse.

Icke desto mindre inledde i dag på morgonen polisen i Krasnodar en husrannsakan mot Jana Antonova, barnläkare och som Öppna Ryssland-medlem engagerad i lokala frågor rörande skola och barnomsorg. Enligt uppgift anklagas Antonova liksom tidigare Sjevtjenko för brott mot lagen om oönskade organisationer.

Samtidigt rapporteras från Krasnodar i dag även om husrannsakningar och beslag av datorer hos den myndighetskritiska miljöorganisationen Ekovachta. Bakgrunden till detta är oklar, eftersom ingen känd koppling finns mellan Ekovachta och Öppna Ryssland. Samhällsvetaren Aleksandr Safronov menar att det handlar om ett samordnat tillslag mot civilsamhället i staden.

Källa: Radio Svoboda 1, 2