Inga massupplopp på Bolotnaja 2012

800px-Moscow_rally_6_May_2012_Bolshoy_Kamenny_BridgeIdag presenterade den internationella kommission som fått till uppgift att granska omständigheterna kring till de sammandrabbningar som utbröt mellan demonstranter och polis på Bolotnaja-torget den 6:e maj 2012 sin rapport om händelsen. De slutsatser som presenteras i rapporten visar att anklagelserna om massupplopp som riktats mot demonstranterna är såväl oproportionerliga som otillbörliga.

Under demonstrationen, som hölls för att protestera mot Vladimir Putins tillträde till presidentposten, drabbade några av demonstranterna samman med polisen. Åtal väckte därefter mot 27 personer som enligt åklagaren antingen deltagit, planerat eller manat till massupplopp. Enligt den rapport som presenterades idag fanns dock inga tecken till massupplopp – rapportförfattarna hävdar tvärtemot att de sammandrabbningar som utbröt föreföll vara både sporadiska och småskaliga. Rapportförfattarna konstaterar också att polisen anhöll människor som inte deltagit i sammandrabbningarna och att de i ett antal fall använt övervåld. I slutsatserna nämns också att sammandrabbningarna till stor del var ett resultat av polisens agerande samt polisens oförmåga att etablera en dialog med organisatörerna.

Idag befinner sig fjorton av de åtalade i häktet, två har redan blivit dömda och sitter i fängelse, en sitter inspärrad på psykiatrisk klinik, en har tagit livet av sig och elva har flytt utomlands.  Den internationella kommissionen som granskat ärendet har bestått av oberoende internationella experter på mötesfrihet och initierats av bl.a. HRW, Amnesty, Civic Solidarity FIDH m.fl. Rapporten i sin helhet finns att läsa här: http://6maycommission.org/sites/default/files/iec_final_report_rus.pdf

Källa: Radio Svoboda