Inga OSSE-observatörer till valet

Parlamentsvalet nästa månad kommer inte att övervakas av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Detta efter att Ryssland satt ett tak för hur många observatörer som får komma.

Valobservatörer brukar skickas av OSSE:s parlamentariska församling och av dess valbyrå ODIHR. Så har skett i varje nationellt ryskt val sedan 1993. Denna gång blir det dock inte av, meddelar organisationen och beklagar detta.

Anledningen är att Ryssland satt ett tak på max 50 observatörer från valbyrån och tio från parlamentariska församlingen, totalt 60 alltså. Vid en rekognosceringsresa till Ryssland i maj-juni bedömde OSSE behovet till 80 långtidsobservatörer och 420 korttidsobservatörer, totalt 500.

Ryssland motiverar begränsningen med pandemiskäl. OSSE ser dock inte hur den skulle vara kopplad till ryska pandemiåtgärder, och påpekar att man under det senaste ett och ett halvt året observerat val i andra länder med fullskaliga observatörsgrupper. Kan man inte övervaka det ryska parlamentsvalet effektivt väljer man nu i stället att avstå, meddelar man.

– Vi beklagar verkligen att vår övervakning av det kommande valet i Ryssland inte kan äga rum, säger ODIHR:s chef Matteo Mecacci. Men vår möjlighet att självständigt bestämma hur många observatörer som behövs för att vi ska observera effektivt och trovärdigt är avgörande för all internationell observation. De ryska myndigheternas insisterande på att begränsa antalet observatörer som vi kunde skicka utan tydliga pandemi-relaterade restriktioner har tyvärr gjort dagens steg oundvikligt.

Valet till det ryska parlamentets underhus, statsduman, äger rum 19 september. I dag har det så kallade maktpartiet Enade Ryssland 335 av 450 platser.