Inga sopor till Sjijes

Protesterna mot att dumpa en stor mängd sopor i Archangelsk län fick effekt. Tidigare i vår sade sig guvernören vara emot projektet och nu har man sagt upp ett avtal med bolaget som skulle anlägga soptippen.

Planerna på att dumpa avfall från Moskva i det avlägsna Sjijes i Archangelsk län blev kända 2018, då aktivister också upprättade ett protestläger vid platsen. Sjijesdemonstranternas handlingskraft och uthållighet har väckt beundran i och utanför Ryssland.

Deras protest hade föregåtts av lokala protester i städer runtom Moskva, där soptippar medförde stora obehag för invånarna. Oron kring Sjijes handlade om att soporna på sikt riskerade att förgifta vatten långt därifrån. Sjies ligger vid floden Vygtjegda som rinner ut i Norra Dvina, som i sin tur flödar norrut via Archangelsk och ut i Vita havet.

Den planerade soptippen var dimensionerad för att ta hand om 6 procent av Moskvas avfall. Aktivisterna befarade att detta bara var början och att den senare skulle komma att utvidgas. Demonstrationer mot anläggningen ägde också rum i Archangelsk och andra städer.

På senare tid har alltså de regionala myndigheterna tagit sin hand ifrån projektet. I januari fann en skiljedomstol att bolagets – Technoparks – anläggningar på platsen hade uppförts utan bygglov, och förelade det att riva dem. Och i april sade den tillförordnade guvernören Aleksandr Tsybulskij att han var emot hela projektet.

Regionmyndigheterna säger sig ha försökt komma överens med Technopark om hur projektet ska avvecklas, men utan framgång. I stället säger man nu ensidigt upp avtalet med bolaget.