Ingen får träffa misshandlad politisk fånge

Ivan Nepomnjasjtjich, en av de politiska så kallade Bolotnajafångarna, ska ha misshandlats när fängelsevakter löpte amok. Nu får ingen träffa honom.

Nepomnjasjtjich är en av trettiotalet aktivister som dömts i samband med protesterna på Bolotnajatorget för fem år sedan. Domen mot honom föll i slutet av 2015 och var på två och ett halvt års fängelse. Den ryska människorättsorganisationen Memorial har erkänt honom som politisk fånge.

Nepomnjasjtjich avtjänar sitt straff i fängelse nummer 1 i staden Jaroslavl.

21 april meddelade advokaten Dmitrij Dinze att Nepomnjasjtjich hade misshandlats i fängelset och att hans försvarare nekats att få träffa honom, utan någon motivation från fängelsets sida. Enligt uppgift ska Nepomnjasjtjich ha drabbats när kriminalvårdens insatsstyrka gjorde en inspektionsräd mot fängelsets isoleringsavdelning och utan urskillning misshandlade fångar som var placerade där.

Efteråt ska Nepomnjasjtjich ha placerats i en särskilt hårt isolerad avdelning, kallad ”Ön”, av allt att döma för att omöjliggöra kontakt med omvärlden. Fängelset uppgav att en oberoende medicinsk kommission hade granskat Nepomnjasjtjich och andra fångar utan att finna några skador på dem.

Ändå nekas hans advokater att få träffa honom och två andra namngivna fångar. Detta trots att ett klagomål till Europadomstolen resulterat i ett snabbt utfärdat beslut att advokaterna ska ges tillgång till sin klient. Europadomstolens beslut säger även att läkare ska få träffa fångarna. Fängelset hävdar å sin sida att beslutet inte kan åtlydas eftersom det inte är vidimerat. Det är oklart av vem det ska vidimeras.

Källa: Radio Svoboda 1, 2