Innehavare av dubbelt medborgarskap avslöjad

Karta från 2001 som visar vilka länder som tillåter dubbelt medborgarskap (grönt) och vilka som förbjuder det (rött).
Karta från 2001 som visar vilka länder som tillåter dubbelt medborgarskap (grönt) och vilka som förbjuder det (rött).

Den federala Utredningskommittén har inlett en förundersökning mot en man med dubbelt medborgarskap. Det är första gången sedan en ny lag antogs i somras.

Att ha dubbla medborgarskap är inte förbjudet i Ryssland. Men i juni antogs en lag som tvingar alla dubbla medborgare att anmäla detta till myndigheterna. Laginitiativet kom från parlamentsledamoten Andrej Lugovoj (känd som misstänkt för poloniummordet på avhopparen Litvinenko i London 2006) och riktades uttryckligen mot eventuella Väst-stödda ”femtekolonnare”.

De flesta ryssar med dubbelt medborgarskap anses dock vara opolitiska. Experter uppskattar deras antal till bortåt tio miljoner, men när deadline för frivillig anmälan löpte ut i början av oktober hade bara 600 000 av dem självmant följt den nya lagens krav. Sedan dess har ytterligare 43 000 senkomna självanmälare belagts med små bötesstraff på maximalt 1000 rubel (150 kronor).

Vad som nu hänt är att myndigheterna för första gången själva avslöjat en dubbel medborgare då han försökte passera gränsen till sitt andra hemland Estland i bil. Han riskerar upp till 400 timmars samhällstjänst eller böter på 200 000 rubel (30 000 kronor).

Källa: Moscow Times (1), (2)