Jabloko till attack mot Navalnyj

Det socialliberala oppositionspartiet Jabloko tar kraftigt avstånd från den fängslade oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj och hans ”smarta röstnings”-taktik i det senaste parlamentsvalet. Smart röstning för de så kallade systempartierna är oförenligt med medlemskap i partiet, står det i ett uttalande från partistyrelsen.

”Såväl Putins regim som försöken att bekämpa den enligt principen ’ändamålen helgar medlen” är för oss oacceptabla”, inleds uttalandet som publicerades i måndags.

Den ”smarta röstningen” där Navalnyjs medarbetare rekommenderade att rösta på de starkaste utmanarna till maktpartiet Enade Rysslands kandidater i enmansvalkretsar – vilket i huvudsak var kandidater från Kommunistpartiet – undergräver ytterligare förhoppningarna om politiska val som en väg framåt för Ryssland, menar Jabloko.

Även Navalnyjs oftast icke-tillståndsgivna gatudemonstrationer får kritik:

”Navalnyjanhängarnas förhoppningar om att åstadkomma ett makskifte genom gatan är inte bara grundlösa, utan även farliga. Denna linje är till makthavarnas fördel eftersom den repressiva apparaten alltid är överlägsen vid gatukonfrontationer, och därefter hårdnar styret ytterligare.”

Navalnyj kallas i uttalandet för populist och hans politiska linje för ”nutida bolsjevism”.

Uttalandet från partistyrelsen är undertecknat av dess ordförande, partiets mångårige ledare Grigorij Javlinskij. På 90-talet hade han en framskjuten position i rysk politik men under Putins drygt tjugo år vid makten har partiet blivit alltmer marginaliserat. I det nyliga parlamentsvalet fick det 1,3 procent av partilisterösterna, och vann ingen av enmansvalkretsarna. Några enstaka kretsar i Moskva och Sankt Petersburg – där den ”smarta röstningen” stod på Jablokos sida – tros dock egentligen ha vunnits men fuskats bort av myndigheterna.

Redan i februari kritiserades Navalnyj av Javlinskij, mot bakgrund av demonstrationerna som krävde den fängslade politikerns frigivning och att han skulle få ordentlig vård för sina ryggproblem. Andra inom partiet har samtidigt markerat sympati för Navalnyj, däribland partistyrelsemedlemmen från Pskov och tidigare redaktören Lev Sjlossberg.

Ytterligare ont blod mellan oppositionslägren väcktes i somras då Jabloko vägrade låta Navalnyjs medarbetare kandidera för partiet i parlaments- och lokalvalen. Något annat fristående liberalt oppositionsparti finns inte, bland annat eftersom Navalnyj aldrig tillåtits registrera ett eget parti.

Aleksej Navalnyj började själv sin politiska bana inom Jabloko men uteslöts ur partiet 2008 då han lierade sig med nationalister. Hans uttalanden från den tiden gjorde att Amnesty tidigare i år tillfälligt tog ifrån honom hans status som samvetsfånge, men sedan återgav honom den då man kom fram till att uttalandena hörde till det förflutna.