”Jag kan anta att domen blir fällande”

INTERVJU. Semjon Simonov är den kanske mest kända människorättsförsvararen i Sotji. Han engagerade sig för de migrantarbetare som utnyttjades inför Vinter-OS 2014 – då han medverkade i SVT:s Uppdrag granskning – och även i Fotbolls-VM 2018. Som han tidigare berättat för iöst.nu är han också själv en måltavla för myndigheterna.

I slutet av 2016 fördes Sydliga människorättscentret, den organisation Simonov leder, likt många andra in i justitieministeriets register över ”utländska agenter”. Efter att låta verksamheten ligga nere i ett år slapp centret ut ur registret igen. Men därmed var bekymren inte över för Simonov. Centret dömdes att betala trehundratusen rubel (drygt fyrtiotusen kronor då) i böter för att inte självt ha registrerat sig som ”agent”.

Några pengar till detta fanns inte, och Semjon Simonov dömdes personligen till flera bötesstraff på tusentals kronor för att inte ha betalat organisationsböterna. Han har också anklagats för brott och är sedan i somras förbjuden att lämna Sotji. Bakom mycket av besvären står säkerhetstjänsten FSB.

På måndag ska Simonov infinna sig i domstolen och iöst.nu ställde därför några frågor om vad han väntar sig.

Vad händer i domstolen?

”En första preliminär förhandling ägde rum i fredsdomarens nya lokal, där de intilliggande rummen var långt ifrån färdigrenoverade. Jag och domaren, sekreteraren, åklagaren och advokaten trängde ihop oss i ett litet rum på högst tolv kvadratmeter. Vi yrkade på att flytta till en rymligare lokal men domaren tyckte att vi kunde vara i den här och att man kunde ta in ett eget bord åt mig och advokaten, eftersom försvararen och åklagaren satt vid samma lilla bord och jag fick lägga ut dokumenten på bänken och i knäna.

Dessutom gjorde vi två yrkanden till – om att återbörda ärendet till åklagaren och om att att sända förhandlingen per videolänk. Åklagaren sa att hon inte kunde uttala sig om yrkandena innan hon studerat dem i detalj. Domaren höll med henne och bestämde att vi ska ha en ny preliminär förhandling 11 november, men sedan sköts den upp till 23:e. Då planerar vi att göra ytterligare några yrkanden så det är möjligt att även det blir en tredje preliminär förhandling.”

Hur kommer det att gå tror du?

”Frågan är inte helt begriplig men jag antar att den handlar om vad domaren kan komma att besluta. Det finns olika möjliga händelseförlopp. Ett optimistisk variant är att ärendet läggs ned. Men med tanke på med vilken möda man dragit det inför domstol är den mindre sannolik. Och med tanke på att våra domstolar utfärdar friande domar i mindre än en procent av fallen så kan jag anta att det blir en fällande dom.”

Lagstiftningen om utländska agenter var mer omtalad för några år sedan, men får än i dag konsekvenser för civilsamhället?

”Den här lagen, och många andra lagar som antagits som en logisk förlängning av den, är ett allvarligt hinder för civilsamhällets utveckling. De här lagarna tjänar till att upprätta en total kontroll över icke-statliga initiativ, medborgaraktivister och journalister.”

Du brukar springa maratonlopp. Tycker du att de här rättsliga turerna är litet som ett maratonlopp?

”Att springa är för mig ett sätt att bli av med negativet. Löprundorna, cykelturerna och andra aktiviteter låter en testa sig själv och avleder tankarna. Det är som meditation. Ett maraton är jämfört med den långvariga press man utsätter mig för inte någon särskilt svår prövning utan på en helt annan nivå.”

I går gav du dig långt utanför stadsgränsen på cykel. Bröt du inte mot förbjudet att lämna staden?

”Allt ingick i staden.”

Till sist, hur är situationen med covid-19 där du bor?

”Det finns olika begränsningar, som hänger ihop med det. Till exempel måste man bära mask på allmän plats. Allmänna sammankomster är begränsade. Oftast konstateras inte fler än tio smittade personer per dygn, fast häromdagen var de 14. Domstolarna släpper bara in processernas deltagare. Därför vore det viktigt att organisera videosändning av förhandlingarna, för att upprätthålla prinicipen om domstolarnas öppenhet. För arbetssammankomster gäller en begränsning på hundra personer och det låter oss genomföra småskaliga arrangemang.”