Jakovlevs demokratistiftelse stänger

Stiftelsen Demokrati – grundad av glasnosts förgrundsgestalt Aleksandr Jakovlev i början av 90-talet – har inte längre råd att bedriva verksamhet och läggs därför ned. Historikern Aleksandr Diukov beskriver det som en stor förlust för forskningen om sovjetsamhället.

Aleksandr Jakovlev var från 1982 andresekreterare och chefsideolog i det sovjetiska kommunistpartiet. Han kom senare att betraktas som upphovsmannen till Michail Gorbatjovs glasnost och perestrojka.

Efter Sovjetunionens upplösning bildade han stiftelsen Demokrati som skulle återfinna och publicera okända historiska dokument. Jakovlev hade själv varit den förste sovjetiske politiker att erkänna Molotov-Ribbentroppaktens hemliga tilläggsprotokoll, där Hitler och Stalin hade delat upp Östeuropa mellan sig.

En viktig inriktning i stiftelsens verksamhet var den stalintida repressionen och de brott som hade begåtts av säkerhetstjänsten KGB och dess föregångare med olika namn under sovjettiden.

En del av verksamheten finansierades genom beställningar från statliga myndigheter, däribland det ryska riksarkivet. Men huvuddelen av intäkterna kom från samarbeten med universitet och organisationer i utlandet. Efter införandet av lagstiftningen om ”utländska agenter” 2012 såg man sig tvungen att avveckla samarbetena, berättar stiftelsens ordförande Natalija Usjatskaja för tidningen Kommersant.

– Vi ville förstås inte att man skulle kalla oss agenter, säger hon.

De ekonomiska förutsättningarna har sedan förvärrats och det senaste halvåret har stiftelsens medarbetare enligt Usjatskaja inte kunnat få någon lön. Nu har situationen blivit helt ohållbar i samband med att avtalet för stiftelsens lokaler löpt ut. Detta tecknades vid grundandet 1993 och innebar att man, på order från den dåvarande presidenten Boris Jeltsin, under 25 år skulle få husera gratis i lokalerna.

Historikern Aleksandr Djukov, chef för stiftelsen Historiskt minne, beklagar att påbörjade seriepublikationer om underjordisk opposition i Polen och om sovjetekonomin i Baltikum nu inte kommer att slutföras. Djukov beskriver stiftelsen Demokratis insatser för historievetenskapen som ovärderliga.

– De har lagt en grund på vilken historiker kommer att arbeta under många årtionden framöver, säger han.

Källa: Kommersant