Jehovarazzia i Murmansk

Utredningsmyndigheten och FSB slog inför årsskiftet till mot fem adresser i Murmansk, där det i Ryssland förbjudna Jehovas vittnen brukar samlas. Flera Jehovavittnen sitter sedan tidigare i fängelse i Ryssland.

I ett pressmeddelande 30 december meddelar Utredningsmyndigheten att den med stöd av säkerhetstjänsten FSB genomfört husrannsakningar på de fem adresserna, beslagtagit en omfattande mängd religiös litteratur och datafiler, samt identifierat deltagare i den religiösa verksamheten. Arbete pågår nu med att identifiera fler delaktiga. Man klargör också att den förbjudna verksamheten har bestått i bönemöten, predikningar, spridande av religiös litteratur samt värvning av nya medlemmar.

Flera personer fördes i samband med tillslagen bort och förhördes men släpptes därefter tills vidare.

Jehovas vittnen stämplades i april 2017 som en extremistisk organisation och förbjöds av Rysslands Högsta domstol. Rörelsen hade dessförinnan också utsatts för rättslig förföljelse på regional nivå. Även i Sovjetunionen förföljdes den.

Den danske medborgaren och Jehovavittnet Dennis Christensen, sedan många år bosatt i Orjol, blev efter det nya landsomfattande förbjudet rörelsens första representant att dömas för organiserande av en förbjuden extremistisk organisation – till sex års fängelse. Därefter har även sex personer i Saratovlänet dömts till mellan två och tre och ett halvt års fängelse. Två sexåriga fängelsedomar i Tomsk och Penza är fortfarande föremål för överklagan.

Därutöver har även bötes- och villkorliga fängelsestraff utdömts. Antalet anklagade växer stadigt och uppgår sedan starten våren 2017, enligt Jehovas vittnen själva, till 313 personer. Nära hälften av dessa har fått tillbringa tid i häkte.

Hundratals Jehovavittnen ska även ha sökt asyl i utlandet, framförallt i Finland.

Rörelsen var tidigare stor i Ryssland – den uppgav sig ha 175000 medlemmar – men var samtidigt impopulär. Till dess ”extremistiska” inslag räknas bland annat avståndstagande från blodtransfusioner. Ett sannolikt motiv bakom förbudet är dock även den rysk-ortodoxa kyrkans och säkerhetstjänstens strävan att begränsa oberoende och utländskt inspirerad organisering i Ryssland, både religiös och sekulär. Extremistlagstiftningen är dock i Ryssland nära kopplad till terrorism och tvivel kring att extremiststämpla den i grunden fredliga rörelsen har uttryckts även av president Putin.

De förhörda ska ha invänt att de bara begagnar sig av den religionsfrihet som stadgas i Rysslands egen konstitutions artikel 28. Utredningsmyndigheten skriver i sitt pressmeddelande att de dock känt till att deras organisation är förbjuden sedan april 2017, men ändå har fortsätta att bedriva verksamheten alltsedan dess.

Källor: 7×7, Novaja Gazeta, Utredningsmyndigheten, Jehovas vittnen 1, 2