Jurij Dmitrijev fortsatt häktad

Domstolen i Petrozavodsk förlängde i går häktningen av Memorialledaren i Karelen, Jurij Dmitrijev, fram till 25 juni. Han kommer då att för andra gången på kort tid ha tillbringat ett år i fångenskap.

Dmitrijev greps först i slutet av 2016. Han anklagades för att ha tagit pornografiska bilder av sin fosterdotter, bilder som i själva verket syftade till att dokumentera hennes hälsoutveckling för de sociala myndigheternas skull. Det egentliga motivet till anklagelsen antas allmänt ha varit Dmitrijevs ledande roll i att gräva upp och kartlägga offren för Stalintidens massavrättningar i de karelska skogarna.

På hösten innan anklagelserna fördes fram hade myndigheterna slutat att delta i en årlig minnesceremoni vid den huvudsakliga massgraven i Sandarmoch. Alternativa hypoteser om att liken där inte var Stalins offer, utan i stället sovjetiska soldater som hade mördats av finska styrkor, började också lanseras. En utlösande faktor bakom brottsanklagelsen tros också ha varit att Dmitrijev övergått från att kartlägga offren till att även göra listor över bödlarna.

Bevisningen mot Dmitrijev framstod som mycket tunn då fotona bortsett från nakenheten inte företedde några sexuella kännetecken, och efter att en psykiatrisk utvärdering inte hade funnit några sexuella avvikelser hos Dmitrijev. Häktningen hävdes i början av 2018 och i april friade domstolen honom från barnpornografianklagelsen, men fällde honom för vapenbrott.

Det senare tycks ha handlat om en gammal icke-fungerande bössa han ska ha hittat i skogen under sina utgrävningar. Det fällande utslaget motiverades sannolikt av att domstolen inte ville hamna i skuld till Dmitrijev för den långa häktningstiden.

I juni underkändes dock den friande domen av Karelens Högsta domstol som beslöt att rättegången måste göras om. Detta efter en överklagan från åklagaren och från fosterdotterns mormor. Dmitrijev menade att mormodern hade förmåtts att överklaga av myndigheterna. Han greps än en gång och ställdes nu inför ännu grövre anklagelser om sexuella övergrepp.

Senare under sommaren inleddes militära utgrävningar i det uppenbara syftet att ytterligare förskjuta uppmärksamheten från Stalins avrättningar till kriget mot Finland.

Rättegången pågår bakom lyckta dörrar och vad som utspelar sig där är inte känt. Dmitrijev har dock utbrett stöd bland regimkritiker och när han förs till rättssalen möts han av applåderande vänner och bekanta.

Källa: Radio Svoboda