Jurij Dmitrijev kvar i häkte

Karelens högsta domstol avslog i dag en överklagan av det senaste häktningsbeslutet mot Jurij Dmitrijev. Beslutet hade föregåtts av ett upprop för att släppa ut Dmitrijev med hänvisning till risken att han smittas av Covid-19.

Dmitrijev sitter häktad sedan förrförra sommaren och en rättegång pågår bakom lyckta dörrar där han anklagas för sexuella övergrepp mot sin fosterdotter. Han har tidigare friats för anklagelser om att ha tagit barnpornografiska bilder på fosterdottern, och tillbringade även då ett drygt år i häkte.

I uppropet ville man att häktningen skulle bytas mot husarrest.

Från det ryska civilsamhället finns ett starkt stöd för Dmitrijev. Anklagelserna uppfattas som fabricerade. Bakom processen, menar man, står en politisk kamp om synen på Stalintiden.

Dmitrijev har genom sina undersökningar av massgravar – framförallt den i Sandarmoch utanför Medvezjegorsk i Karelen – blivit en nyckelperson för minnet av Stalins repression. Myndigheterna och historiker lojala med dem vill i stället framhålla Sovjets insatser under andra världskriget. Parallellt med rättsprocessen mot Dmitrijev har de därför gjort egna utgrävningar i Sandarmoch för att försöka belägga en hypotes om att åtminstone en del av av liken inte är offer för Stalins repression, utan i stället tillfångatagna sovjetiska soldater som mördats av Finland.

Utgrävningarna och deras syfte ifrågsattes av den lokala museidirektören Sergej Koltyrin, som därefter även han anklagades för sexuella övergrepp. Efter att delvis ha erkänt dömdes han till nio års fängelse och dog nyligen, svårt sjuk, på ett fängelsesjukhus.

Frågan om hur man ska se på Stalintiden speglar i allmänhet också hur man ser på Rysslands auktoritära och chauvinistiska utveckling under Putin.

Det senaste häktningsbeslutet gäller till 25 juni.

5 mars utsågs Jurij Dmitrijev till mottagare av Anna Dahlbäcks minnesfonds stipendium på femtiotusen kronor. Anna Dahlbäck var en svensk jurist och Amnestyaktivist.

Källa: Novaja Gazeta 1, 2, Anna Dahlbäcks minnesfond