Kadyrov manade till mord

Den tjetjenska delrepublikens envåldshärskare Ramzan Kadyrov gjorde i förra veckan återigen klart att lagen inte gäller hos honom.

Det var på onsdagen som han framträdde vid ett regeringsmöte ägnat utvecklingen av små och medelstora företag. Han ska då ha avvikit från ämnet och i stället börjat tala om förtal på internet.

– De som stör friden mellan människor, sa han, som ägnar sig åt skvaller och som sår split, om vi inte stoppar dem genom att döda, fängsla eller skrämma dem, så kommer ingenting att lyckas.

Polis, säkerhetstjänst, ungdomsorganisationer och lokala borgmästare och kommunalråd måste tillsammans hitta dem som kränker hedern på internet, manade den tjetjenske presidenten. Inte ens om hela världen stod i brand fick man förlåta sådana människor.

Han tillade att han räknar med kritik för att sagt att man ska döda människor men att hedern för honom är viktigare än något straff som kan tänkas följa på hans uttalande. Vid 45 års ålder ansåg han sig nu ändå vara klar med livet och inte ha något att frukta. (Kadyrov är enligt officiella uppgifter egentligen 43 år.)

Vad är lagen, frågade han retoriskt, och förklarade att denna var identisk med befolkningens välfärd. Alla andra – ”skurkar, förrädare, skvallermakare och schizofreniker” – måste dock stoppas.

Det är dock långtifrån första gången Kadyrovregimens utomrättsliga metoder exponeras och någon påföljd är knappast att räkna med. Uttalandet, som gjordes i huvudsak på tjetjenska, hade översatts till ryska av BBC:s ryska redaktion. När Vladimir Putins presstalesman Dmitrij Peskov följande dag fick en fråga om det avfärdade han den med att BBC för honom inte var en ”förstahandskälla”.

Kadyrov är aktiv i sociala medier och fäster sannolikt stor vikt vid vad som sägs i kommentarsfälten. Han har tidigare främst agerat via Instagram men efter att ha blivit avstängd där får han nöja sig med det ryska nätverket Vkontakte.

Förra hösten återkom han tillfälligt på Instagram, genom vad som tycks ha varit ett tekniskt fel. Han hann då bland annat skriva en mångordig lyrisk hyllning till sin pistol. Enligt honom själv hade denna många gånger skyddat inte bara hans liv utan även hans heder och ära.

I våras utlyste även det tjetjenska parlamentets talman – en av Kadyrovs närmaste män – blodshämnd mot internetkritikern Tumso Abdurachmanov som befinner sig i exil i Polen.

Källa: Ryska BBC 1, 2