Kommunister lade ned röster

De föreslagna konstitutionsförändringarna – däribland möjligheten för Putin att ställa upp i fler presidentval – antogs i dag i en slutlig omröstning av parlamentets underhus, Statsduman, och därefter även av överhuset, Federationsrådet.

I duman avstod dock Kommunistpartiets 43 ledamöter från att rösta. Partiet förklarade sig vara emot möjligheten för Putin att fortsätta som president. Dessutom var det kritiskt till att flertalet av dess egna förslag till konstitutionsförändringar inte hade fått gehör. Bland annat ville det se ökad statlig styrning av ekonomin och progressiv beskattning.

Även i Federationsrådet – som består av representanter från regionerna – vände sig en kommunist emot förändringspaketet. Det var Vjatjeslav Marchajev från Irkutsklänet, ett tidigare kravallpolisbefäl, som i somras uttalade stöd för protesterna mot de riggade lokalvalen i Moskva. Han lade dock inte bara ned sin röst utan röstade faktiskt aktivt emot paketet.

Tre andra ledamöter i Federationsrådet avstod dessutom från att rösta. Dessa var kommunisterna Vasilij Ikonnikov från Orjollänet och Valerij Usatiuk från Chakassien, samt Ljudmila Narusova.

Den sistnämnda är änka efter Sankt Petersburgs förste borgmästare och Putins politiske mentor Anatolj Sobtjak. I Federationsrådet representerar hon dock republiken Tuva vid gränsen till Mongoliet. Narusovas liberala dotter Ksenija Sobtjak – känd från tv men inte särskilt omtyckt – tilläts i det senaste presidentvalet att ställa upp mot Putin, medan den mer populära oppositionsledaren Aleksej Navalnyj hölls utanför valet.

Paketet med konstitutionsförändringar ska nu godkännas av konstitutionsdomstolen och ska därefter underkastas en informell folkomröstning 22 april. Vinner de stöd där ska de börja gälla omedelbart.

Huvudförändringarna i det politiska systemet och förvaltningen, samt vissa socialt orienterade inslag om minimilön och indexerade pensioner, lanserades för två månader sedan av den sittande presidenten Vladimir Putin. De har sedan kompletterats med olika konservativa skrivningar om tvåkönade äktenskap, gudstro och patriotisk historieskrivning.

Det i mångas ögon viktigaste inslaget, möjligheten för Putin att kringå begränsningarna av antalet mandatperioder, kom till i all hast i går. Den åttiotreåriga dumaledamoten och före detta kosmonauten Valentina Teresjkova – som 1963 blev den första kvinnan i rymden – lanserade då i sista stund förslaget, enligt henne själv efter påstötningar från många vanliga människor. Bara någon timme senare infann sig Putin i duman och förklarade att han gick med på det.

Putin kommer då att kunna omväljas till ytterligare två sexåriga mandatperioder. Dessa förväntas infalla 2024-2036.

Källor: RBK, Meduza

Tillägg 2020-03-12: Konstitutionsförändringarna måste även godkännas i minst två tredjedelar av landets regionala parlament. Så rapporterades ha skett i dag.