Kommunister mot straffrihet för Putin

I det ryska parlamentet, statsduman, håller nu lagstiftning på att antas som ska bekräfta sommarens konstitutionsändringar. Kommunistpartiets ledamöter röstade nej till åtalsimmunitet för Putin och uppmanades av dennes representant att själva avgå.

I en inofficiell folkomröstning i somras antogs en rad förändringar i den ryska konstitutionen, inte minst sådana som gjorde den mer värdekonservativ. Viktigast uppfattades dock ”nollningen” av president Vladimir Putins mandatperioder vara.

Den innebär att han kan låta sig omväljas för ytterligare två mandatperioder 2024-2036. Det var sannolikt också därför han initierade hela översynen av konstitutionen i början av året.

Enligt officiella siffror deltog 65 procent av väljarna i den inofficiella folkomröstningen i somras. Av dem ska 78 procent ha röstat ja till hela ändringspaketet.

I dag röstade så statsduman i en första omgång (av tre) igenom ny lagstiftning som ska befästa en del av förändringarna.

Den viktigaste rörde just själva nollningen av mandatperioderna. Enligt de nya skrivningarna i konstitutionen och i den lagstiftning som nu håller på att antas får ingen väljas till president för mer än två mandatperioder i rad. Men uttryckligen undantas den person som var president vid tiden för konstitutionens ändring – det vill säga Putin.

En annan del i dagens omröstningar rörde åtalsimmunitet för tidigare presidenter. Hittills har sådana varit immuna mot åtal för brott begågna under ämbetsperioden. Med de nya skrivningarna blir de dock immuna oavsett när brotten kan ha begåtts – alltså även efter avslutad tjänst.

Immuniteten kan visserligen upphävas vid grova brott men proceduren för detta försvåras nu.

Mot denna stärkta immunitet röstade dock 39 av Kommunistpartiets 43 ledamöter.

Vladimir Putins politiska representant i Statsduman, Garri Minch, reagerade då skarpt mot att de kommunistiska ledamöterna inte ville ställa upp för den ändrade konstitutionen.

– Jag föreslår er att om ni inte gillar konstitutionen så lämna det här arbetet och gå ut på gatan, sa Minch. Där hittar ni meningsfränder. Men det kommer att vara helt andra slags människor. Jag talar inte om val utan om att ni frivilligt avstår era mandat.

Utan representation i duman är redan större delen av Rysslands mer liberala opposition, medan Kommunistpartiet än så länge räknas till den så kallade ”systemoppositionen”.

Åtalsimmuniteten gäller tidigare presidenter i Ryssland, det vill säga i praktiken bara Vladimir Putin och Dmitrij Medvedev som tillfälligt ersatte denne på posten 2008-2012. Putins företrädare Boris Jeltsin gick bort 2007 och berörs alltså inte.

Den nu 89-årige Michail Gorbatjov som var det sovjetiska kommunistpartiets siste generalsekreterare, och även innehade den då nyinrättade posten som president innan Sovjetunionens upplösning 1991, omfattas inte av åtalsimmuniteten.

Kommunistpartiets partigrupp i duman var i våras även kritiskt till förslaget om nollning av Putins mandatperioder. Man hade hellre velat att ökad statlig styrning av ekonomin och proggressiv beskattning skrevs in i konstitutionen.