Kommunister på Navalnyjlista

Navalnyjteamets ”smarta röstning” offentliggjorde i dag listan över rekommenderade kandidater i parlamentsvalet och i de regionalval som hålls samtidigt från fredag till söndag. Listan domineras av kandidater från det ”systemoppositionella” kommunistpartiet.

Taktiken med ”smart röstning” användes i lokalvalen 2019, och då med viss framgång gentemot stadsfullmäktige i Moskva. Detta efter att Navalnyjs egna företrädare nekats att få ställa upp i valet dit. Maktpartiet Enade Ryssland behöll visserligen sin majoritet men reducerades ändå påtagligt.

Metoden är att rekommendera väljarna att rösta på den kandidat som har störst chans att utmana Enade Rysslands företrädare. Vem den rekommenderade kandidaten är spelar i övrigt liten eller ingen roll.

Aleksej Navalnyj sitter numera i fängelse och hans organisationer har förbjudits som extremistiska. Hans nyckelmedarbetare befinner sig i utlandet. De har denna gång väntat in i det sista med att presentera listan över ”smart röstnings”-kandidaterna, så att Kreml inte ska hinna diskvalificera dem ur valet. Försök har även gjorts från myndigheterna att blockera den smarta röstningens internetsidor och Google och Apple hotas med böter för sin vägran att blockera dem.

Även USA:s ambassadör har kallats till det ryska utrikesministeriet för att mottaga en protest. Enligt ministeriets talesperson Marija Zacharova är personer med ett förflutet i den amerikanska försvarsstaben inblandade i det smarta röstnings-projektet.

Efter att kandidatrekommendationerna i dag offentliggjordes rapporteras listan alltså domineras av Kommunistpartiet, vilket inte var oväntat. Det liberala partiet Jabloko där dock väl representerat åtminstone i de valkretsar som ligger i Moskva och Sankt Petersburg, där bland annat Boris Visjnevskij är en av de utvalda. Visjnevskij har rönt stark uppmärksamhet genom tilltaget att använda falska dubbelgångare mot honom. Samma eller liknande taktik har tillämpats på flera andra håll, där kandidater med identiska eller snarlika namn som ledande oppositionella lanserats.

225 av de 450 ledamöterna i statsduman – som parlamentets direktvalda underhus heter – utses genom röstning i enmansvalkretsar, där taktiken med smart röstning på de starka alternativkandidaterna alltså har möjlighet att ge effekt. Övriga 225 utses genom röstning på partilistor.

Maktpartiet Enade Ryssland, som dominerar dagens parlament med 336 ledamöter, har på senare år haft ett lågt opinionsstöd på omkring trettio procent. Oppositionspartiernas betydligt svagare stöd och inbördes splittring gör dock att de ändå kan väntas ta hem de flesta enmansvalkretsar, och en betydande del av rösterna på partilistor. Därmed lär de fortsätta dominera statsduman. Rent fusk kan förstärka partiets ställning ytterligare. För första gången kommer ingen internationell valövervakning anordnad av OSSE att äga rum.

Vilken effekt den smarta röstningen har på resultatet återstår dock ännu att se.