Kontrollen över ryska bloggare kan skärpas

internetloggaDen ryska statsduman antog på tisdagen ett nytt lagförslag som begränsar bloggverksamhet och socialt nätverkande.

Lagförslaget tvingar bloggare att registrera sig hos myndigheterna om deras webbplatser och sociala medie-sidor lockar fler än 3 000 besökare per dag. Enligt örslaget måste bloggarna i likhet med massmedierna även säkerställa att den information som sprids på bloggen är korrekt. De får inte heller sprida extremistiskt information eller uppgifter om enskilda medborgares privatliv. Den privatperson som bryter mot reglerna riskerar böter på upp till motsvarande 6 000 kronor. För juridiska personer väntas bötesbeloppet uppgå till motsvarande cirka 10 000 – 60 000 kronor.

– Det här initiativet ligger i linje med den senaste tidens utveckling. I dag lever vi i ett samhälle, där man inte är intresserad av dåliga nyheter – precis som under Sovjettiden. Då levde vi i en kokong av informationssäkerhet. Vi hade varken jordbävningar eller några andra naturkatastrofer, ingenting.  Och nu är vi på väg tillbaka till det som var tidigare, säger Aleksej Simonov, ordförande för organisationen ”Fonden för försvar av glasnost”.

Ledamöterna i statsduman röstade också igenom en lagändring som tvingar företag som sysslar med överföring av elektronisk information, bland annat utländska bolag som Google, att registrera sig hos myndigheterna. Enligt lagförslaget är företagen skyldiga att lagra all information som har publicerats på deras sajter i sex månader hos en internetleverantör i Ryssland.

Källa: Moskvas Helsingforsgrupp, Radio Liberty