Kurs i utlandet ska ge böter

En kommission i det ryska parlamentets underhus, statsduman, vill nu införa en möjlighet att straffa dem som deltar i oönskade kurser utomlands.

Det handlar om en utvidgning av lagen om ”oönskade” utländska organisationer som infördes 2015. Lagen möjliggör administrativt ansvarsutkrävande (böter eller kortare arreststraff) från dem som deltar i sådana organisationers verksamhet och, vid upprepade förseelser, även straffrättsligt ansvar i form av böter, samhällstjänst, tvångsarbete, eller fängelse i upp till sex år.

Men det finns i dag ingen möjlighet att utfärda några straff om verksamheten äger rum utanför Rysslands gränser.

Ordföranden i dumans Kommission för utredande av utländska staters inblandning i Rysslands inre angelägenheter, Vasilij Piskarjov, menar att de ”oönskade” organisationerna därför numera bedriver kurser i exempelvis Finland, Baltikum och Tjeckien. Som särskilt aktiva beskriver han de amerikanska German Marshall Fund och Demokratiska partiets biståndsorganisation NDI, exiloligarken Michail Chodorkovskijs brittiskbaserade Open Russia, samt tjeckiska People in Need Foundation.

Totalt finns dock 19 organisationer i dag uppsatta på listan över ”oönskade”.

Piskarjov menar att de som gått kurserna sedan ordnar protestaktioner och propagerar för narkotika, och att verksamheten också är ett sätt att manipulera ryska val. Han förklarar att kommittén därför gett stöd åt ett förslag att administrativt kunna straffa ryska medborgare som delta i den utländska verksamheten. Vid ett kommittémöte ska även representanter för åklagarmyndigheten och justitieministeriet ha uttalat stöd för förslaget.

Lagen om ”oönskade” utländska organisationer infördes 2015, i spåren av lagstiftningen om ”utländska agenter”. 2017 infördes även särlagstiftning om agentstämling av massmedier vilket hittills tillämpats mot amerikanska Voice of America och Radio Libertys olika ryskspråkiga projekt.

Och för några veckor veckor sedan klubbades ny lagstiftning som innebär att även journalistiskt verksamma personer som får pengar från utlandet ska klassas som agenter. Senast 1 februari nästa år måste dessa ha registrerat ett företag för att kunna uppfylla justitieministeriets krav på ”agenterna”, det vill säga inkomma med täta redovisningar och märka alla sina material som härstammande från en ”utländsk agent”.

Kommissionen för utredande av utländska staters inblandning i Rysslands inre angelägenheter inrättades i september i år och har som syfte att visa att Ryssland är utsatt för sådan påverkan.

Källa: Tass, Radio Svoboda, Statsduman 1, 2