Kvinnlig ”agent” dras inför rätta

Valentina Tjerevatenko, som leder organisationen Dons kvinnor i staden Novotjerkassk, ska ställas inför rätta för brott mot lagstiftningen om ”utländska agenter”.

En lång rad bötesstraff har tidigare utdömts mot både organisationer som klassats som utländska agenter och mot deras ordföranden. Men detta är första gången som åtal väcks enligt strafflagen, inte den administrativa lagen. Det betyder att fängelse i upp till två år finns med i straffskalan.

Tjerevatenko leder formellt två organisationer med samma namn, Dons kvinnor. De blev klassade som ”utländska agenter” 2014 respektive 2015. Eftersom de i likhet med de flesta andra omkring hundrefemtio agentklassade organisationerna inte hade anmält sig själva som sådana inleddes 2016 en brottsutredning som nu resulterar i åtal.

En fråga är huruvida Tjerevatenko ensam bör ställas till svars. Inom Dons kvinnor fattas alla beslut kollektivt av styrelsen, hon fattar inga beslut själv.

– Jag erkänner mig absolut inte skyldig, säger Tjerevatenko till sajten Mediazona. Vi har försvarat oss och kommer att försvara oss. Ärendet ligger hos Europadomstolen.

Åtalet mot Valentina Tjerevatenko fördömdes på fredagen också i ett officiellt uttalande från EU-kommissionen. I uttalandet konstateras att stämplandet av enskilda organisationer som utländska agenter är en inskränkning av föreningsfriheten. Kommissionen menar vidare att Tjerevatenko är känd för sitt arbete för fred och mänskliga rättigheter.

Amnesty International säger å sin sida att brottsanklagelsen mot Tjerevatenko sänder en entydig signal till ryska organisationer: deras medarbetare kan ställas inför godtyckliga anklagelser och hot om fängelse bara för att de tagit emot utländsk finansiering i sitt arbete för mänskliga rättigheter.

Källor: RBK, Mediazona