Lag om ”utländska agenter” vidgas

En nytt lagförslag från den ryska regeringen ger myndigheterna möjlighet att i förväg granska verksamheten i organisationer stämplade som ”utländska agenter”. Det rapporterar Team 29.

Sedan 2012 innehåller den ryska lagen om icke-kommersiella organisationer bestämmelser som klassar en del organisationer som ”utländska agenter”. I korthet rör det organisationer som mottar utländskt stöd – något stora delar av det ryska civilsamhället traditionellt varit beroende av – och som bedriver ”politisk” verksamhet. Som politiskt betraktas i stort sett allt påverksansarbete, även i frågor som i sig inte är kontroversiella.

Ett särskilt register över sådana ”utländska agenter” förs av justitieministeriet. ”Agentorganisationerna” har utökade redovisningsskyldigheter inför justitieministeriet och måste ange i alla sina informationsmaterial att detta kommer från just en ”utländsk agent.”

Lagen har vid olika tillfällen tillämpats mot över tvåhundra olika organisationer, inte minst på människorätts- och miljöområdet. Många har drabbats av höga böter när de inte följt den, tvingats lägga ned sig själva eller avstå utländska bidrag.

I efterhand infördes också en möjlighet att träda ut ur registret genom att under ett års tid avstå antingen utländska bidrag eller politisk verksamhet. Ganska många organisationer har använt sig av denna möjlighet.

2015 infördes även en lag om ”oönskade” utländska organisationer, i huvudsak riktade mot ”agenternas” biståndsgivare. Dessa kan förbjudas att verka i Ryssland och samröre med dem blir olagligt. Hittills har lagen drabbat företrädesvis amerikanska biståndsorganisationer men även exiloligarken Michail Chodorkovskijs rörelse Öppna Ryssland. Kring den senare har på senare år en rad polistillslag och brottsutredningar ägt rum med stöd i lagen.

Det nya förslag som i förrgår lades fram av regeringen inför statsduman, det ryska parlamentet, breddar agentlagstiftningen på flera sätt. All verksamhet måste årligen anmälas i förväg och kan närsomhelst stoppas av justitieministeriet. Kriterierna för att bli klassad som agent vidgas till att omfatta organisationer med utländska medarbetare. ”Agentorganisationerna” ska inte heller få använda bostadsadresser, något som är tillåtet för andra organisationer.