Lagförslag mot ”utländsk inblandning”

Det ryska parlamentet väntas inom kort anta flera nya lagförslag för att motverka påstådd utländsk inblandning i presidentvalet i mars.

Som redan rapporterats håller en ny lag om utländska medier på att införas som ska göra det möjligt att stämpla dessa som ”utländska agenter”. Hur Ryssland sedan ska komma åt de medier som vägrar uppfylla agentlagstiftningens redovisningskrav är oklart, men enligt den statliga nyhetsbyrån RIA:s källor handlar det om att blockera mediernas webbsajter eller sändningssignaler. En sådan möjlighet har redan införts när det gäller ”oönskade” utländska organisationer.

Införandet av ”utländska agenter” och ”oönskade” utländska organisationer i rysk lagstiftning är de huvudsakliga repressiva åtgärder Ryssland vidtagit mot sitt ofta utlandssponsrade civilsamhälle – särskilt människorättsorganisationer – sedan det förra presidentvalet 2012. Totalt har omkring etthundrafemtio ryska organisationer berörts av lagstiftningen om utländska agenter och elva utländska organisationer stämplats som ”oönskade”. De senare är framförallt amerikanska.

Nu vill man inom parlamentets båda kammare införa ytterligare lagstiftning som ska vara klar att tillämpa i tid inför nästa presidentval i mars.

I parlamentets överhus, Federationsrådet, förbereder en särskild kommitté för att skydda Rysslands suveränitet lagförslag om ”oönskad verksamhet” och ”oönskat samarbete”. Det förra är enligt kommitténs ordförande Andrej Klimov till för att komma åt personer som inte nödvändigtvis ingår i en organisation och det senare för att komma åt dem i Ryssland som samarbetar med dem som skadar Rysslands suveränitet.

Kommittén vill också i lagen definiera ”yttre inblandning i Rysslands inre angelägenheter”. I en tidigare delrapport menar kommittén att ett sådant hot utgår framförallt från USA och Nato.

Parallellt läggs i parlamentets underhus, duman, förslag till ny lagstiftning om ”patriotisk fostran” och lagdefinitioner av vad ”patriotism” och ”fosterlandet” är. President Vladimir Putin sa i juni i ett möte med skollärare att det är viktigare att ingjuta patriotism än kunskap i eleverna.

Oppositionspartiet Jablokos ledare Sergej Mitrochin menar att någon yttre inblandning inte existerar och att lagändringarna är riktade mot oppositionen.

– Byråkraterna kan inte bara avskaffa konstitutionen och skriva att vi är en diktatur, säger han. De måste hitta andra sätt. Så vi kommer att få se anklagelser mot enskilda personer, för att avskräcka resten.

Källor. Mediazona, Newsru.com