Lågt intresse för stoppad marsch

Den årliga nationalistiska ”Ryska marschen” i Moskva hade denna gång förbjudits och polisen grep i går ett par dussin hugade deltagare. Intresset för manifestationen tycks dock ha varit mycket lågt.

Den nationalistiska högern i Ryssland har med växlande framgång organiserat ”Ryska marschen” sedan datumet 4 november år 2005 utsågs till officiell helgdag för ”folkets enhet”. Den nya helgdagen hade en tsartida förlaga och föll tillbaka på fördrivandet av polsk-litauiska ockupationsstyrkor från Moskva 1612. Under sovjettiden hade man dock låtit ersätta den med revolutionsdagen 7 november.

Förra året förbjöds marschen med hänvisning till pandemisituationen. Även i år nekades den tillstånd av de lokala myndigheterna, och polisen varnade dagen innan för att demonstrera utan tillstånd under de rådande pandemirestriktionerna. Ryssland befinner sig denna vecka i en mildare lockdown mot bakgrund av rekordmånga dödsfall i covid-19.

I måndags greps en av de som sökt demonstrationstillstånd och som efter avslaget sagt att han tänkte genomföra marschen ändå. Officiellt dömdes han för att ha vägrat visa sina id-handlingar för polisen till tio dagars arrest.

På demonstranternas agenda fanns att protestera mot både Putin och mot vad man betraktar som ”internationellt tyranni”.

En del av nationalisterna valde att som ersättning för marschen delta i en gudstjänst. Enligt mediauppgifter deltog ett drygt hundratal personer i gudstjänsten, men de flesta tycks ha varit vanliga kyrkobesökare. En annan ledare manade till att bege sig till Ljublino utanför Moskva där marscher tidigare genomförts och på egen hand ta selfies, som ett slags alternativ manifestation. Media rapporterar dock ingen synlig aktivitetet från platsen.

I själva Moskva försökte sig nationalisterna därutöver på en traditionell marsch, där man skulle samlas på fyra t-banestationer varefter man via Telegram dirigerades till t-banestationen vid Pusjkintorget. På denna station ska polisen ha gripit ett tjugotal personer varav några var minderåriga. En man försökte undkomma men drogs ut ur en t-banevagn av polisen.

Hugade demonstranter dirigerades vidare till t-banestationen Oktoberfältet där ytterligare fem av dem greps. Demonstranterna manades då via Telegram att gå ut och arm-i-arm genomföra en tyst minut för en fyraårig flicka som 2016 mördades av sin uzbekiska barnflicka. Bara åtta personer tog sig dock till platsen och huruvida någon tyst minut verkligen genomfördes är oklart.

Ytterligare en del av nationalisthögern genomförde i stället en konferens.