Lokal fuskplan avslöjad

I staden Koroljov utanför Moskva instruerar de lokala makthavarna ordförandena för valnämnderna att säkra ett lämpligt valresultat. Detta framgår av en smyginspelning som tidningen Novaja Gazeta har kommit över.

På inspelningen hörs hur en kvinna som antas vara Zjanna Prokofjeva, assistent till stadens borgmästare Aleksandr Chodyrjov, förklarar hur valnämnderna ska agera. Hon säger att ”ett visst parti” – av allt att döma maktpartiet Enade Ryssland – bör få 42-45 procent av de rösterna som läggs på partilistor. (Ryssland har ett blandat valsystem där en del av parlamentsledamöterna också väljs i enmansvalkretsar.) Att säkra resultatet genom fusk ska ha beslutats på ett möte med borgmästare Chodyrjov.

Prokofjeva förklarar också att i enmansvalkretsar kandiderar Enade Rysslands Sergej Pachomov till parlamentet, statsduman, och Sergej Kerseljan till länsfullmäktige. De ska släppas igenom utan krångel, förklarar Prokofjeva, ”utan anmärkningar eller klagomål”.

För inhemska valövervakare förbereds en falsk vallängd med fabricerade väljarunderskrifter i tillräckligt antal, som man vid lämpligt tillfälle ska ersätta den verkliga listan med och visa valövervakarna.

De senare kommer från mer eller mindre lojala partier: Kommunistpartiet, Zjirinovskijs LDPR och det nya Tillväxtpartiet. ”Med kommunisterna bör allt gå bra”, säger Projofjeva. ”Hur de än är så är de våra, från Koroljov, och inte pro-amerikanska.” ”Om ni gör allt rätt”, säger hon till valnämndsordförandena, ”så kommer ingen smart, dum eller annan röstning att funka.” Uppenbarligen syftar hon på den ”smarta röstning” som är den fängslade oppositionsledaren Aleksej Navalnyjs bidrag till ryska val, och som går ut på att styra över röster till den starkaste kandidaten utanför partiet Enade Ryssland.

Staden Koroljov utanför Moskva har över tvåhundratusen invånare och är känd som de sovjetiska och ryska rymdprogrammens vagga. Zjanna Prokofjeva avgick som chef för valapparaten i staden 2017 – efter att fusk avslöjats även då – men fortsätter tydligen att ansvara för valen. Det nya avslöjandet har anmälts till Centrala valkommissionen vars reaktion återstår att se.