Maktparti hoppas på fortsatt dominans

Partiet Enade Ryssland hoppas behålla sin konstitutionella majoritet – alltså minst två tredjedelar av platserna i statsduman – även efter nästa års val. Det visar ett strategidokument som nyhetssajten Meduza har fått tillgång till.

Partiet har dominerat rysk politik sedan sin tillblivelse 2001 och fick i det förra parlamentsvalet 343 av dumans 450 platser, vilket motsvarar 76 procent. På senare år har det dock blivit alltmer impopulärt och i valet till Moskvas stadsfullmäktige förra året vågade det inte lansera sina kandidater i eget namn utan lät dem ställa upp som ”oberoende”.

I början av året blev det också känt att Kreml stödde bildandet av nya partier. Förmodligen är tanken att dessa ska kunna ingå i en koalition med Enade Ryssland i parlamentet, för att behålla kontrollen över detta.

I lokal- och regionalvalen på andra håll nyligen klarade sig maktpartiet dock hyfsat, möjligen delvis tack vare rent fusk med rösträkningen – vilket den ryska regimen normalt undviker. Även några av de nya partierna tog plats i lokala församlingar. Det kvalificerar dem för att ställa upp i nästa års parlamentsval utan att behöva samla in stödunderskrifter.

Enligt det strategidokument Meduza lyckats ta del av – och diskutera med välinformerade källor – så satsar Enade Ryssland dock även fortsatt på att behålla minst två tredjedelar av platserna i duman, alltså trehundra platser eller mer. Det ska man lyckas med genom att hitta nya kandidater som kan vinna väljarnas förtroende, hoppas man. Framförallt bör det vara personer verksamma i den sociala sektorn, så som chefsläkare eller skolrektorer, eller företagare som har skapat arbetsplatser.

Särskilt svårt väntas detta bli i Moskva. Där skulle den lokala partiledningen på borgmästarkontoret helst slippa lansera kandidater i partiets namn. En strategi kan bli att försöka skaka fram framgångsrika entreprenörer med mellanstora företag, som tros ha en chans att övervinna partiets dåliga rykte.

Totalt utses 15 av parlamentets ledamöter i enmansvalkretsar i Moskva vilket ger staden viss betydelse för det samlade resultatet.

I stort tillsätts hälften av parlamentets ledamöter i sådana enmansvalkretsar, och hälften genom partilistor. Partilistorna är föga förvånande Enade Rysslands svaga punkt. Där vann man i förra valet 54 procent av rösterna, vilket gav 140 platser. I enmansvalkretsarna vann man dock hela 203 av totalt 225 platser. Nu hoppas man få åtminstone 40 procent av partirösterna och behålla sin dominans i enmansvalkretsarna.

Ett ”pessimistiskt” scenario som också målas upp i strategin går ut på att partiet förlorar sin konstitutionella majoritet men behåller en absolut majoritet, alltså minst hälften av platserna. Att det skulle kunna gå sämre än så avfärdas av strategerna.

Hinder på vägen är de negativa opinionsvindarna, som av strategerna förklaras dels med höjningen av pensionsåldern för två år sedan och dels av missnöje med pandemiåtgärderna på senare tid.

Ett annat problem – som främst antas gälla Moskva – är oppositionsledaren Aleksej Navalnyjs ”smarta röstnings”-taktik.

Den går ut på att uppmana väljarna att rösta på maktpartiets starkaste konkurrenter i enmansvalkretsarna, vilket oftast betyder en kommunist eller en företrädare för partiet Rättvisa Ryssland. Genom att på så sätt hjälpa den halvlojala så kallade systemoppositionen hoppas Navalnyj kunna göra Rysslands politiska system mer pluralistiskt.

Senast 19 september nästa år ska parlamentsvalet hållas.