Människorättsförsvarare mot ”sadisternas lag”

Ljudmila Aleksejeva protesterar mot "sadisternas lag",
Ljudmila Aleksejeva mot ”sadisternas lag”.

I förra veckan lade Rysslands regering inför parlamentet fram ett lagförslag, som ökar fångvakters befogenheter att använda våld. Ledande människorättsförsvarare protesterar och kallar förslaget ”sadisternas lag”.

Förslaget reglerar kriminalvårdens användning av allt ifrån handbojor och hundar till vattenkanoner och bepansrade fordon. Regeringen vill ge personalen rätt att använda våld inte bara för att försvara sig utan även för att stävja brott mot ordningsreglerna. Den ska också fritas från ansvar för följderna av sitt våld.

Människorättsförsvarare menar att detta skulle ge obegränsade förevändningar för brutal misshandel, till exempel att fångarna inte hälsat på vakterna eller för att de gått i tofflor utanför cellen. De kallar förslaget ”sadisternas lag”. Lev Ponomarjov skriver på Moskvaekots webbsajt att sådana övergrepp redan nu är vanliga, att de sällan utreds och att eventuell påföljder blir orimligt små. Ibland använder sig fängelserna också av andra fångar som får misshandla offren.

Den nya lagen kommer att helt legalisera övervåldet, menar han. Samtidigt understryker han att de olydnadsaktioner som förekommer i ryska fängelser nästan alltid är fredliga, ofta i form av stillastående protester på tak eller rastgårdar, och att de intagna medvetet undviker fysisk konfrontation. Han nämner också en incident nyligen då fångar som förflyttades från Vologda till Karelen skar upp sina blodådror eftersom de visste att de transporterades till en ”tortyrzon”.

På lördagen genomfördes enmansdemonstrationer av Ponomarjov och tre andra kända människorättsförsvarare, Ljudmila Aleksejeva, Sergej Kovaljov och Valerij Borsjtjov. Ponomarjov hoppas att protesterna ska leda till att lagförslaget skickas på remiss till presidentens människorättsråd och ombudsmannen för mänskliga rättigheter.

I så fall tror han att de omstridda delarna av det stryks.

Källor: Kasparov.ru (1), (2), Moskvaekot