Memorial döms att registrera sig som ”utländska agent”

Gerald Staberock, generalsekreterare för Världsorganisationen mot tortyr (OMCT)
Gerald Staberock, generalsekreterare för Världsorganisationen mot tortyr (OMCT)

En domstol i Moskva beordrade förra veckan den ryska människorättsorganisationen Memorial att registrera sig som utländsk agent på grund av sitt arbete för mänskliga rättigheter. Memorial ska överklaga beslutet till högre instans.

– Att tvinga en av Rysslands viktigaste människorättsorganisationer, som kämpade för de ryska medborgarnas rättigheter redan under Sovjettiden, att registrera sig som utländska agent är skamligt. Är att hävda rättigheter som ingår i den ryska grundlagen verkligen ett utländskt intresse?, säger Gerald Staberock, generalsekreterare för Världsorganisationen mot tortyr (OMCT).

Internationella federationen för mänskliga rättigheter( FIDH ) skriver på sin hemsida att det är mycket oroväckande att beslutet kom samtidigt som den ryska duman antog en lag som gör det möjligt för justitiedepartementet att på eget initiativ registrera frivilligorganisationer som utländska agenter – utan domslut.

Enligt rysk lag måste alla frivilligorganisationer som får finansiering från utlandet för någon slags politisk aktivitet, det vill säga allt som kan påverka den allmänna opinionen för att förändra den politik som förs, registrera sig som utländska agenter. Den 8 april fastslog den ryska författningsdomstolen att lagen är förenlig med den ryska grundlagen.

Men OMCT vill påminna ryska myndigheter om FN:s deklaration om människorättsförsvarare. Den föreskriver att alla har rätt att individuellt eller tillsammans med andra på nationell eller internationell nivå bilda, gå med i och delta i frivilligorganisationer, föreningar eller grupper. Alla har också rätt ta emot och använda medel för att med fredliga medel främja och skydda mänskliga rättigheter och grundläggande friheter

Källa: Fidh