Memorial på väg att likvideras

Ett av det ryska civilsamhällets främsta flaggskepp, Memorial, går nu mot tvångslikvidering. Detta meddelar organisationen efter att i dag ha mottagit en delgivning från Rysslands Högsta domstol.

”I dag omkring 16:30 fick Internationella Memorial en delgivning från Högsta domstolen”, skriver Memorial i ett uttalande, ”om att Riksåklagarmyndigheten lämnat in en stämningsansökan om att likvidera organisationen. Det angivna skälet är systematiska brott mot lagen om ’utländska agenter’ (det talas om att organisationens material inte markerats). Domstolsförhandlingar äger rum 25 november klockan 11.”

Uttalandet fortsätter:

”Vi har flera gånger sagt att lagen från första början är tänkt som ett instrument för att rensa ut oberoende organisationer, och vi har insisterat på att den ska avskaffas. Men så länge lagen existerar är vi tvungna att uppfylla dess krav.

Vi anser att det inte finns någon laglig grund för att likvidera Internationella Memorial.

Det är ett politiskt beslut om att förinta samfundet Memorial – en organisation som ägnar sig åt den politiska repressionens historia och åt försvar av de mänskliga rättigheterna.”

Internationella Memorial, som ägnar sig åt historiskt upplysningsarbete, välgörenhet och människorättsförsvar, infördes i justitieministeriets register över ”utländska agenter” 2016. Organisationen har därefter flera gånger bötfällts för att den i sina informationsmaterial inte klargjort att den är agent.

Memorialrörelsen tillkom 1989 och tog avstamp just i det historiska upplysningsarbetet kring offer för den sovjetiska repressionen, inte minst under Stalintiden. Sedan har verksamheten breddats till att omfatta även försvar av mänskliga rättigheter i dag.

Agentlagstiftningen låter justitieministeriet agentstämpla organisationer som tar emot pengar från utländska källor och som ägnar sig åt politisk verksamhet i någon mening. I stort sett hela den regimkritiska delen av civilsamhället har drabbats av lagen, även om en del har räddat sig undan den genom att avstå antingen verksamhet eller pengar.