”Agent” sökte asyl i Tyskland

Aleksandra Koroljova, medgrundare till Ekozasjtjita, ansökte i går om asyl i Tyskland. Bakgrunden är ett hotande fängelsestraff för brott mot den kritiserade ryska lagstiftningen om ”utländska agenter”.

Ekozasjtjita (”Miljöförsvar”) är en miljöorganisation som grundades i Kaliningrad 1989 och som numera även är verksam i Moskva, Jekaterinburg och andra ryska städer. Den ägnar sig åt vad man själva beskriver som känsliga miljöfrågor: byggandet av nya kärnkraftverk och förvar av kärnavfall, kolbrytning och klimatfrågan.

Liksom många andra civilsamhällesorganisationer – framförallt människorättsorganisationer men även miljö- och andra slags organisationer – infördes man 2014 mot sin vilja i justitieministeriets register över ”utländska agenter”.

Lagstiftningen om ”utländska agenter” antogs efter Putins återkomst till presidentposten 2012 och betraktas som en del av en repressiv trend efter Dmitrij Medvedevs uttalade men ihåliga liberala linje.

Civilsamhällesorganisationer som mottog bidrag från utlandet och som i någon mening ägnade sig åt politisk verksamhet – exempelvis lobbying eller opinionsbildning i sina egna frågor – skulle anmäla sig till ett offentligt register över ”utländska agenter”. Dessutom skulle de märka alla sina informationsmaterial så att det framgick att avsändaren var just utländsk agent, samt regelbundet inkomma med ekonomisk och annan redovisning till myndigheterna.

De frivilliga anmälningarna uteblev men efter ett tilläg som möjliggjorde tvångsregistrering av agenterna började registret fyllas på under 2014. Under de följande åren stod det i fokus för kritiken mot den bristande föreningsfriheten i Ryssland. Så småningom infördes en möjlighet att slippa ur registret – om man under ett års tid avstod från utländska bidrag eller politisk verksamhet – och registret började krympa. Många organisationer lades också ned. På senare år har lagen inte tillämpats särskilt aktivt.

Många organisationer bötfälldes i samband med tvångsregistreringarna och bland dessa finns just Ekozasjtjita, vars uppepade och obetalda böter nu uppgår till motsvarande trettiotusen euro. Aleksandra Koroljova ska riskera upp till två års fängelse för att grovt ha försummat sina förpliktelser enligt agentlagstiftningen.

Källa: Deutsche Welle på ryska