Moskva får betala för utvisningar

Efter mer än tolv år meddelade i dag Europadomstolen att Ryssland måste kompensera de georgier som utvisades hösten 2006, som hämnd för att Georgien hade gripit fyra ryska spioner.

Mot bakgrund av stigande spänning mellan Georgien och Ryssland grep georgiska myndigheter i september 2006 fyra ryska officerare – enligt uppgift från den militära underrättelsetjänsten GRU – samt ett tiotal georgiska medborgare som anklagades för spioneri för Rysslands räkning.

I september-oktober följde så en samordnad och omfattande utvisning av georgier. Enligt den stämningsansökan Georgien följande vår lämnade in till Europadomstolen för mänskliga rättigheter hade Ryssland fattat över 4600 utvisningsbeslut mot georgiska medborgare. Hälften av dessa greps och deporterades, hälften lämnade landet på egen hand.

Som bevis för att utvisningarna hade varit en samordnad aktion lämnade Georgien in ryska administrativa cirkulärskrivelser som man kommit över. Det handlade dels om instruktioner att identifiera georgier som vistades illegalt i landet för att kunna utvisa dem, och dels om två regionalt utfärdade brev till skolor som ombads identifiera georgiska barn.

I ett svar medgav Ryssland att cirkulärskrivelserna existerade men hävdade att deras innehåll hade förfalskats av Georgien. Man vägrade dock att inkomma med de äkta dokumenten, med hänvisning till att de var sekretessbelagda. När det gällde breven till skolorna medgav man att de var äkta men hävdade att de var skrivna av enskilda tjänstemän som hade gått för långt och som sedan erhållit disciplinstraff för detta.

Europadomstolen godtog dock inte hemlighållandet, utan betraktade den georgiska anklagelsen som styrkt. Massutvisningen är också omvittnad av flera andra internationella organisationer.

Domstolen fann att även om georgierna saknade uppehållstillstånd – och även om länder har rätt att utforma sin egen migrationspolitik – så hade de berörda georgierna rätt till individuella prövningar av sina ärenden. Georgierna ställdes dock i grupp inför domstolarna och fick inte någon sådan individuell prövning.

I dag meddelade därför domstolen att Ryssland döms att betala tio miljoner euro till Georgien, som i sin tur ska fördela pengarna till de drabbade. De som bara deporterats ska få tvåtusen euro var medan de som dessutom gripits och under kränkande former hållits frihetsberövade ska få mellan tio och femton tusen euro var.

Av domstolens 17 domare reserverade sig en, den ryske domaren, mot domslutet.

Källa: Europadomstolen 12