MR-undervisning kan stoppas

Foto: Frontline defenders
Foto: Frontline defenders

Frivilligorganisationer som anordnar undervisning om mänskliga rättigheter riskerar att stämplas som utländska agenter.

– Undervisningen i frivilligorganisationernas skolor måste jämställas med politisk verksamhet och organisationerna bör få status som utländska agenter. Under vissa omständigheter måste undervisningen helt stoppas, eftersom den motarbetar ryska intressen och skapar förutsättningar för att situationen i Ukraina upprepas i vårt land, säger Jevgenij Fjodorov, ledamot i statsduman för partiet ”Enade Ryssland”.

Ledamöterna i parlamentets underhus är för att frivilligorganisationer betraktas som utländska agenter om de bedriver undervisning om mänskliga rättigheter med hjälp av utländska medel. Enligt ledamöterna får inte eleverna någon grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter – de informeras i stället om hur man motarbetar landets makthavare och den ryska staten.

Lev Ponomarjov, chef för rörelsen ”För mänskliga rättigheter”, anser att parlamentsledamöterna nu försöker avskaffa människorättsorganisationerna i landet. Ljudmila Aleksejeva, ordförande för Moskvas Helsingforsgrupp, är också kritisk till förslaget.

– Mänskliga rättigheter handlar inte om politik, utan om att försvara grundlagen. Vi har under många år anordnat både vinter- och sommarskolor om mänskliga rättigheter. I första hand förklarar vi vilka rättigheter människor har och i andra hand vilka lagar som finns som försvarar dessa rättigheter, säger hon.

Den regeringstrogna tidningen Izvestija har fått en förteckning över vilka ideella organisationer som ledamöterna i statsduman anser bör klassas som utländska agenter – där finns bland annat människorättsorganisationen Agoras juridiska skola och Skolan för unga människorättsförsvarare.

Enligt rysk lag räknas organisationer som sysslar med politisk verksamhet och samtidigt finansieras med utländska medel som utländska agenter. Av lagen framgår inte om undervisning i mänskliga rättigheter är att betrakta som politisk verksamhet.

 

Källa: Article 20