matematikläraren Dmitrij Bogatov i häkte

Mystisk terroranklagelse mot ung matematiklärare

Myndigheternas reaktion mot demonstrationerna över hela Ryssland 26 mars kompletteras nu med anklagelser om terrorism.

Domstolen i Moskvas Presnenskijräjong förlängde på tisdagen häktningen av matematikläraren Dmitrij Bogatov med tre dygn. Dessförinnan hade den nekat Utredningskommitténs begäran om det. Detta eftersom brottet Bogatov misstänks för – uppmaning till massoroligheter – inte betraktas som tillräckligt grovt för häktning. Men efter ett kort extra förhör med Bogatov ändrades misstanken till ”uppmaning till terroristbrott” samt ”förberedelse till organiserande av massoroligheter” och då gick domstolen med på begäran.

Konkret hävdar utredarna att Bogatov stod bakom uppmaningar i sociala medier att förrförra helgen gå ut på Röda torget i Moskva och på gatorna i andra städer. Bogatovs och hans hustrus datorer och liknande egendom beslagtogs vid en husrannsakan i förra veckan. Bogatov nekar dock till anklagelsen, och hans advokat menar att andra kan ha använt hans IP-adress för att sprida uppmaningarna.

Uppmaningarna kom veckan efter de stora demonstrationerna mot korruption som åtföljdes av massarresteringar i Moskva och på många andra håll. De hörsammades dock inte, sannolikt eftersom avsändaren var okänd.

Det ryska rättsväsendet följer fortfarande aktivt upp demonstrationerna 26 mars, med domstolsförhandlingar, bötes- och samhällstjänstdomar, samt sökande efter personer som kan ha deltagit. Även förnyade långtradarprotester mot vägtullssystemet Platon tilldrar sig stort intresse från polisens sida.

Källa: Mediazona, Article20