Navalnyj hävdar förlust för Enade Ryssland

Inte mer än 30 procent av de som deltog i valet och 15 procent av alla med rösträtt gav sitt stöd till maktpartiet Enade Ryssland i helgens val, hävdar den fängslade oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj. För första gången har Enade Ryssland verkligen förlorat ett val, menar han.

Det skriver han i ett inlägg på Telegram i dag. Även om man lyckats avslöja valfusk och protesterat förut, skriver han, så är detta första gången man kan säga att makthavarna verkligen förlorat valet.

Med alla röster räknade uppger Centrala valkommissionen att Enade Ryssland fick 49,82 procent av rösterna på partilistor, utifrån vilket hälften av de 450 platserna i statsduman fördelas. Efter att ha tagit hem 198 av 225 enmansvalkretsar innebär det att partiet får 324 av alla platser. Det är väl över den konstitutionella majoritet på två tredjedelar man hade satt som mål att behålla.

På valövervakningsrörelsen Golos hemsida skriver matematikern Sergej Sjpilkin om valresultatet. Även han anser att Enade Rysslands verkliga resultat är strax över trettio procent. Mot bakgrund av att partiet i enskilda valkretsar fick fler röster ju högre valdeltagandet var, menar Sjpilkin att många falska valsedlar lagts i valurnorna för Enade Rysslands räkning. Det verkliga valdeltagandet, uppskattar han, var bara 38 procent och inte 52 som Centrala valkommissionen uppger. Liknande slutsatser har Sjpilkin kommit fram till även i tidigare val.

Golos har från volontärer runtom i landet fått in över fyratusen rapporter om olika överträdelser. Centrala valkommissionen kontrar med att man bara känner till tolv fall av bekräftad dumpning av extra valsedlar i urnorna, och menar att fusket inte kan ha ändrat valresultatet i någon betydande omfattning.

Ifrågasatt har även den mindre del av röstningen som ägde rum över internet varit. Sent inkomna uppgifter resulterade i att flera enmansvalkretsar i Moskva svängde från oppositionen till Enade Ryssland. Till diskussionen bidrar mer eller mindre svårutredda anomalier i siffrorna. Mot bakgrund av att oppositionen hade manat folk att inte nyttja det elektroniska röstsystemet är en övervikt för Enade Ryssland bland rösterna där dock i sig inte bevis för fusk.

I det oberoende och vanligen väl ansedda Levadacentrets senaste mätning av partisympatier i februari i år, fick Enade Ryssland 42 procent bland dem som då var inställda på att rösta. Jämfört med den mätningen har populisten Zjirinovskijs ”liberal-demokratiska” parti i det officiella valresultatet tappat cirka 12 procent (från 19 till 7,5) medan Enade Ryssland och Kommunistpartiet ökat med lika mycket (åtta respektive fyra procent). Rättvisa Ryssland ligger jämfört med mätningen kvar på samma nivå – sju procent. Därutöver har det nya partiet Nya människor klättrat över femprocentsspärren.

En mindre demonstration mot valresultatet ägde i måndags rum på Pusjkintorget i Moskva.