Navalnyjs stiftelse ”utländsk agent”

Oppositionsledaren Aleksej Navalnyjs antikorruptionsstiftelse förs in i registret över ”utländska agenter”, meddelar det ryska justitieministeriet i dag.

Vid sidan av politiskt kampanjande och anordnande av stora demonstrationer är oppositionspolitikern Navalnyj – genom sin antikorruptionsstiftelse – känd för att exponera rikedomar och oegentligheter i och kring den ryska ledningens kärna. Till de avslöjade under senare år hör premiärminister Dmitrij Medvedev, riksåklagaren Jurij Tjajka, nationalgardets chef Viktor Zolotov och många andra. I dag meddelar alltså justitieministeriet att stiftelsen förs in i registret över enskilda organisationer som ”fyller funktionen av utländsk agent”.

Lagstiftningen om ”utländska agenter” antogs efter Putins återkomst till presidentposten 2012 och påminner vagt om den amerikanska med liknande namn. Medan denna i huvudsak handlar om utländsk lobbying riktar sig den ryska varianten dock mot det ryska civilsamhället, inte minst människorättsorganisationer, som ofta är beroende av utländskt bistånd i sin verksamhet.

Civilsamhällesorganisationer som mottar bidrag från utlandet och som i någon mening ägnar sig åt politisk verksamhet – exempelvis lobbying eller opinionsbildning i de egna frågorna – skulle från början själva anmäla sig till registret över ”utländska agenter”. Dessutom skulle de märka alla sina informationsmaterial så att det framgick att avsändaren var just utländsk agent, samt regelbundet inkomma med ekonomisk och annan redovisning till myndigheterna.

De frivilliga anmälningarna uteblev men efter ett tillägg som möjliggjorde tvångsregistrering av agenterna började registret fyllas på under 2014. Många organisationer bötfälldes också i samband med tvångsregistreringarna.

Under de följande åren stod lagstiftningen i fokus för kritiken mot bristande föreningsfrihet i Ryssland. Så småningom infördes en möjlighet att slippa ur registret – om man under ett års tid avstod från antingen utländska bidrag eller politisk verksamhet. En del organisationer använde sig av denna möjlighet, andra lades ned, och registret började krympa. På senare år har agentlagstiftningen inte tillämpats särskilt aktivt.

I nuläget syns totalt 71 organisationer i det offentliga registret, dock ännu inte Navalnyjs korruptionsfond.

Att antikorruptionsfonden blottat sig för en agenstämpling är måhända litet oväntat, eftersom den populäre Navalnyj till skillnad från det övriga civilsamhället är känd för mycket effektiv crowdfunding inom själva Ryssland. Fonden är med anledning av denna sedan i somras dock även föremål för en brottsutredning om penningtvätt.

Agentstämplingen kommenterades i dag av Navalnyj på Twitter:

”Det var det värsta. Justitieministeriet har nyss inkluderat Stiftelsen för bekämpande av korruption i listan över utländska agenter. Stiftelsen har aldrig tagit emot en enda kopek i utländska pengar. Alla stiftelsens pengar är era donationer (från ryska medborgare). Justitieministeriets agerande är helt olagligt och, uppenbarligen, direkt beordrat av Putin.”